W czasie obecnej pandemii, gdy świat zatrzymał się w kwarantannie, nie ustaje solidarność i duszpasterskie zaangażowanie kapelanów i wolontariuszy w więzieniu „Regina Coeli” w Rzymie, a nawet więcej – nasila się działalność dzięki stałemu wsparciu moralnemu, duchowemu i socjalnemu.

Trwający 25 minut film dokumentalny przedstawia duszpasterstwo więzienne, odzwierciedlające akcje dobroczynne podejmowane przez prowincję włoską św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe), ukazujące „Miłość bez granic” (tytuł dokumentu) i rozrastające się w różne formy niesienia pomocy ubogiemu ludowi Bożemu mieszkającemu w rzymskiej dzielnicy na Zatybrzu.
Posługę duszpasterską wśród więźniów zainicjowała była prowincja rzymska franciszkanów w 1947 r. Pierwszym kapelanem był fr. Luigi CEFALONI, zaś dziś jest ich dwóch: fr. Vittorio TRANI (od 1978 r.) i fr. Renzo DEGNI (od 2017 r.) z klasztoru św. Jakuba w Rzymie. Wspomagani są przez 150 wolontariuszy udzielających się bezpośrednio w więzieniu, a także poza nim – w ramach działającego od 10 lat ośrodka „Wolontariusze Regina Coeli”. Ośrodek podejmuje szereg akcji charytatywnych na rzecz setek byłych więźniów, ludzi ulicy i bezdomnych żyjących pod mostami Tybru.
Film dokumentalny, wyprodukowany przez Franciszkańskie Centrum Misyjne, prezentuje prężną działalność zakonników w więzieniu i opowiada o różnych inicjatywach wolontariuszy, jak noclegi dla 20 ubogich, wydawanie śniadań i kolacji dla 30 ubogich z dzielnicy, a w dobie koronawirusa także dla ponad 60 osób bezdomnych. Ponadto rozprowadzane są paczki żywnościowe, odzież, leki, a także działa laboratorium medyczne prowadzone przez dwóch lekarzy-wolontariuszy, świadczona jest pomoc prawna i podatkowa. Od trzech lat – na podstawie specjalnej umowy zawartej ze szpitalem pediatrycznym Dzieciątka Jezus – w pomieszczeniach parafii św. Doroty jest otwarty „dom ojca”. Można tu wynająć 12 łóżek i bezpłatnie przyjąć ojców dzieci hospitalizowanych z powodu objawów ciężkich chorób. Do tej pory gościny udzielono około 400 ojcom.
W dokumencie, którego reżyserem jest fr. Paolo FIASCONARO, a autorem zdjęć Robert DAMIATA, zamieszczono kilka wywiadów z kapelanami, naczelniczką więzienia, lekarzami, wolontariuszami. Całość kończy się liturgicznym obrzędem umycia nóg 12 więźniom przez papieża Franciszka w Wielki Czwartek 2018 r. oraz audiencją dla wszystkich pracowników więzienia w auli Pawła VI w Watykanie.

Fr. Paolo FIASCONARO