W dniu 8 marca 2019 roku, w pomieszczeniach wikariatu rzymskiego, rozpoczęto oficjalnie proces beatyfikacyjny (i kanonizacyjny) Sługi Bożego fr. Antonio MANSI (franciszkanina i współzałożyciela Rycerstwa Niepokalanej).

Uroczystości przewodniczył biskup pomocniczy Rzymu Gianrico RUZZA. Obecni byli: nasz współbrat arcybiskup Gianfranco GIROTTI, minister prowincjalny Prowincji Serafickiego Ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol) fr. Cosimo ANTONINO, wikariusz prowincji neapolitańskiej fr. Paolo GALANTE, władze MI we Włoszech (przewodniczący, asystent i rada naczelna), fr. Gianfranco GRIECCHO (auto biografii Sługi Bożego), gwardian klasztoru św. Maksymiliana M. KOLBEGO w Rzymie fr. Valentin REDONDO, proboszcz parafii św. Doroty w Rzymie fr. Umberto FANFARILLO, wice burmistrz Ravello (Salerno) pan Ulisse DI PALMA oraz rodzina fr. MANSI w komplecie.
Po wymaganej przysiędze członków trybunału i wice-postulatora fr. Raffaele DI MURO, przewodniczący uroczystości biskup RUZZA przybliżył postać fr. MANSI, życząc, by w przyszłości stał się wzorem dla młodych zakonników odbywających formację i tych wszystkich, którzy zawierzają się Niepokalanej. Przypomniał ponadto zebranym, że św. Maksymilian M. KOLBE bardzo cenił kandydata na ołtarze i uważał go za wzorowego brata.
Radość i wzruszenie towarzyszyło wszystkim uczestnikom wydarzenia, podczas którego oddano cześć młodemu przedstawicielowi Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i Rycerstwa Niepokalanej.

Fr. Raffaele DI MURO