W dniach 5-9 listopada 2018 roku obradowała w Seraphicum (Rzym) Międzynarodowa Komisja ds. Formacji (CIF) Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Podobnie jak w roku ubiegłym, spotkanie zostało poświęcone pracom dotyczącym uaktualnienia podstawowych dokumentów zakonu dotyczących formacji.
W trakcie obrad Komisja wraz z członkami Sekretariatu generalnego ds. Formacji (SGF) pracowała nad odnowionym tekstem Ratio Studiorum generalis, który dotyczy formacji intelektualnej zakonników. Prace poprzedziła refleksja nad aktualnym stanem formacji w poszczególnych jurysdykcjach zakonu.
W dyskusjach zastosowano precyzyjną metodologię, a spotkanie odbyło się w braterskiej atmosferze. Efektem jest tekst odnowionej wersji wspomnianego wyżej dokumentu, który uwzględnia zmiany zaistniałe w ostatnich latach w zakonie, w Kościele, w społeczeństwie.
W pierwszym dniu obrad uczestniczył Minister generalny fr. Marco TASCA oraz asystent generalny FAMC fr. Benedict BAEK. Podzielili się oni z członkami komisji swoimi cennymi i interesującymi przemyśleniami i uwagami.
W ramach wspólnej rekreacji bracia udali się z pielgrzymką na Monte Cassino, gdzie niektórzy z nich mogli po raz pierwszy modlić się na grobach św. Benedykta i św. Scholastyki.
W spotkaniu uczestniczyli: fr. Louis PANTHIRUVELIL (sekretarz generalny ds. formacji – SGF), fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO (członek SGF), fr. Zbigniew WÓJCIK (członek SGF), fr. Emanuele RIMOLI (członek SGF), fr. Joseph KACHELEWA (przedstawiciel AFCOF), fr. Josef FISCHER (przedstawiciel CEF), fr. Piotr SZCZEPAŃSKI (przedstawiciel FEMO), fr. James CIARAMITARO (przedstawiciel CFF), fr. Alessandro PERISSINOTTO (przedstawiciel FIMP) i fr. Mattia Moonki CHOI (przedstawiciel FAMC).

Fr. Zbigniew WÓJCIK