W dniach 8-12 stycznia 2019 r. w klasztorze Świętych Apostołów odbyło się spotkanie nowych ministrów prowincjalnych, kustoszów i sekretarzy z Definitorium generalnym.

W spotkaniu wzięli udział ministrowie prowincjalni: fr. Gaspare LA BARBERA z Prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia), fr. Igor SALMIČ z Prowincji św. Józefa w Słowenii, fr. Victor ABEGG z Prowincji św. Józefa z Kupertynu w USA, fr. Wayne HELLMANN z Prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA; kustosze: fr. Anton BULAI z Kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, fr. Dariusz HARASIMOWICZ z Rosyjskiej Kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu, fr. Giorgio TASSONE z Kustodii prowincjalnej świętych Daniela i Towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria), fr. Jean-Francois AUCLAIR z Kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii; sekretarze: fr. Danilo HOLC ze Słowenii, fr. Joseph SZENK z Prowincji św. Bonawentury w USA, fr. Luca GURRERA z Sycylii, fr. Piotr KARNIALIUK z Rosji.
Po wprowadzeniu ministra generalnego fr. Marco TASCA, uczestnicy obejrzeli Power-Point przedstawiający rolę asystenta generalnego i definitorium generalnego. Odbyły się również osobiste spotkania z osobami odpowiedzialnymi za sekretariaty i urzędy generalne, dyskusje nad nadzwyczajną kapitułą generalną w 2018 roku oraz rewizją Statutów generalnych, które zostaną zatwierdzone podczas kapituły generalnej zwyczajnej w 2019 roku.
Ponadto miały miejsce dyskusja na temat zarządzania ekonomicznego w prowincjach i wspólnotach lokalnych oraz prezentacja podręcznika do kontaktów pomiędzy Kurią generalną a prowincjami i kustodiami; konkretne przypadki wyjaśniali sekretarz generalny fr. Vincenzo MARCOLI i prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO. Była też możliwość osobistego spotkania się z ministrem generalnym i/lub asystentem generalnym odpowiedzialnym za własną federacją; sekretarze prowincjalni spotkali się z członkami sekretariatu generalnego.
Uczestnicy docenili także wydarzenia towarzyszące spotkaniu: wizyta w podziemiach bazyliki św. Piotra w Watykanie (wykopaliska archeologiczne i groby papieży); modlitwą w bazylice św. Bartłomieja i sanktuarium męczenników XX i XXI wieku na wyspie tyberyjskiej; spotkania ze wspólnotami domów generalnych (klasztor św. Maksymiliana, klasztor św. Antoniego -„Vigna”, kolegium Seraphicum, kolegium Penitencjarzy Watykańskich, klasztor XII Apostołów, siedziba kurii generalnej).
Spotkanie zostało pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników, z nadzieją, że ich służba będzie zawsze pełniona w radości i z entuzjazmem ducha.

Sekretariat generalny