Od 15 do 19 stycznia 2018 r. w klasztorze świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie odbyło się doroczne spotkanie kurii generalnej z nowo wybranymi ministrami, kustoszami i sekretarzami prowincjalnymi.

Udział wzięli ministrowie: fr. Aloisio DE OLIVEIRA z prowincji św. Franciszka w Brazylii, fr. Cosimo ANTONINO z prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol), fr. Vincenzo GIANNELLI z prowincji świętych Mikołaja i Angela we Włoszech (Apulia) i fr. Mario CASTRO z prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku.
Kustosze: fr. Ciprian BUDAU z kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, fr. Dariusz SZYMBORSKI z kustodii prowincjalnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tanzanii, fr. José Andrés CASTRO FARAH z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii, fr. Carlos Antonio CATALAN z kustodii prowincjalnej św. Franciszka w Boliwii, fr. Jorge DOBLES z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej, fr. Ronaldo GOMES z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii.
Sekretarze: fr. José Hugo DA SILVA z prowincji św. Franciszka w Brazylii, fr. Ion HORVAT z kustodii generalnej świętego klasztoru św. Franciszka we Włoszech (Asyż), fr. Giorgio TUFANO z prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol), fr. Alessandro PRETINI z prowincji św. Franciszka z Asyżu we Włoszech Środkowych, fr. Andrea VAONA z prowincji św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), fr. Fausto de Jesús RAMÍREZ ROSARIO z prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku.
Pierwszego dnia program przewidywał przedstawienie realiów i kompetencji definitorium generalnego oraz pozostałych urzędów generalnych i sekretariatów; po południu miało miejsce zwiedzanie wystawy kolbiańskiej w klasztorze św. Maksymiliana na ulicy san Teodoro. Następnego dnia odbyło się spotkanie na temat rewizji konstytucji i zarządzania ekonomicznego, a także rozmowy indywidualne z asystentem generalnym regionu. W trzecim dniu został omówiony „Podręcznik dla załatwiania spraw między kuriami lokalnymi i kurią generalną”; po obiedzie zwiedzano wykopaliska w podziemiach bazyliki św. Piotra w Watykanie. Czwartek został przeznaczony na zapoznanie się ze specyficznymi sprawami, które przedstawili sekretarz generalny i prokurator generalny, a potem była możliwość indywidualnych spotkań z ministrem generalnym lub asystentem regionu. Ostatni dzień poświęcono na spotkanie z członkami sekretariatu generalnego i pielgrzymkę do bazyliki św. Bartłomieja Apostoła, będącą sanktuarium nowych męczenników XX i XXI wieku, na wyspie Tyberyjskiej; zakończył się podaniem informacji o naszym zakonie przez ministra generalnego i wikariusza generalnego.
Był to bardzo pożyteczny tydzień, gdyż dał nowo wybranym przełożonym możliwość skonfrontowania się z własnymi obowiązkami i realiami zakonu, zmierzenia się z lokalną problematyką i tą odnoszącą się do całej wspólnoty zakonu.

Sekretariat generalny