18 maja 2021 r., na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie, fr. Jair del Cristo CONTRERAS LÁZARO z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii obronił pracę doktorską zatytułowaną Del Dios recordado al Dios que recuerda, la memoria en la dinámica de la Alianza (Od Boga pamiętającego do Boga, który pamięta: pamięć w dynamice Przymierza).

W obronie dysertacji wzięli udział minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, minister prowincjalny prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN, do którego jurysdykcji należy kustodia kolumbijska, a także inni współbracia z prowincji i kustodii, z klasztoru św. Antoniego przy Termach Karakalli w Rzymie i z innych domów generalskich oraz grupa wiernych z Drogi Neokatechumenalnej, gdzie nasz współbrat pełnił posługę duszpasterską.
Obrona pracy rozpoczęła się o godz. 15.30 w auli Jana Pawła II. W skład komisji egzaminacyjnej weszli: fr. Francesco COCCO OFMConv (promotor), fr. Tedros ABRAHA OFMCap i o. Giovanni RIZZI z Zakonu barnabitów. Praca fr. Jaira ma stanowić wkład w badania nad pamięcią w biblijnym Izraelu, pokazując, w jaki sposób lud biblijny wyraża w swojej strukturze tożsamościowej rozumienie siebie jako ludu mającego pamięć. W świetle Pięcioksięgu autor ukazał, jak Izrael w swojej strukturze tożsamościowej i w poszczególnych momentach swojego istnienia jako ludu stara się podkreślić aspekt stanowiący ostateczną gwarancję jego istnienia jako ludu i dynamiczną relację z Bogiem, to znaczy rozumienie Jahwe jako „Tego, który pamięta, i ze względu na to działa na korzyść swojego ludu”, nawet po złamaniu przez niego przymierza.
Po prezentacji pracy członkowie komisji egzaminacyjnej wyrazili swoją ocenę i zadali kandydatowi szereg pytań. Zasadniczo praca została przyjęta pozytywnie. Na koniec kandydat został ogłoszony doktorem teologii ze specjalnością w Piśmie Świętym i otrzymał ocenę summa cum laude.
Wraz z kustodią kolumbijską i prowincją hiszpańską gratulujemy naszemu współbratu nowego tytułu naukowego. Mamy nadzieję, że owoce jego studiów przełożą się na wielkoduszną posługę dla kustodii, Zakonu i Kościoła.

Fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN