W sobotę 29 maja 2021 r., o godz. 18.30, kard. Mauro GAMBETTI OFMConv objął kościół tytularny Najświętszego Imienia Maryi na Forum Trajana w Rzymie.

Kardynałowie, zgodnie ze starożytną tradycją, są związani z Kościołem rzymskim poprzez objęcie tytułu diecezji suburbikarnej (podrzymskiej), czyli podlegającej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, albo kościoła parafialnego lub kościoła rektorskiego w Rzymie. Na konsystorzu papież nadaje poszczególnym kardynałom stopień biskupa, prezbitera bądź diakona. Wręcza przy tym bullę zawierającą przyznanie godności kardynalskiej, stopień kardynalski i kościół tytularny.
Kard. GAMBETTI objął swój kościół tytularny w wigilię uroczystości Trójcy Przenajświętszej. W drzwiach świątyni powitał go ks. rektor Romano MATRONE i podał krucyfiks do ucałowania, po czym nastąpił obrzęd pokropienia wiernych wodą święconą oraz krótka adoracja Najświętszego Sakramentu przed tabernakulum. Przed rozpoczęciem Mszy św. pontyfikalnej ks. Fortunato FREZZA, kanonik bazyliki św. Piotra, odczytał bullę papieską, a następnie rektor kościoła skierował kilka słów pozdrowień do kardynała. Liturgię eucharystyczną koncelebrowało kilku kanoników z bazyliki św. Piotra, proboszcz parafii Świętych Dwunastu Apostołów fr. Agnello STOIA oraz kapłani z sąsiednich rektoratów. Nad przebiegiem celebracji czuwał ceremoniarz papieski ks. Lubomir WELNITZ, służbę liturgiczną pełnili nasi klerycy z Seraphicum, a animację muzyczną zapewnił chór z wikariatu watykańskiego. Na zakończenie obrzędu mistrz ceremonii odczytał, podpisany przez obecnych, protokół z kanonicznego objęcia kościoła. Uroczysty wieczór zakończył się toastem wzniesionym w sali Archikonfraterni Najświętszego Imienia Maryi.

Fr. Maurizio DI PAOLO