3 maja 2021 r. w rzymskiej bazylice Świętych Dwunastu Apostołów obchodzono patronalną uroczystość świętych Filipa i Jakuba Mniejszego.

Mszy św. przewodniczył abp Marco TASCA, który został zaproszony do celebrowania w kościele tytularnym Zakonu po raz pierwszy jako arcybiskup Genui. Wśród koncelebransów byli: arcybiskup Teheranu-Ispahanu Dominique MATHIEU, minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, proboszcz parafii fr. Agnello STOIA, gwardian klasztoru świętych Dwunastu Apostołów fr. Francesco CELESTINO. Na początku uroczystości gwardian skierował słowa powitania do gwardianów domów generalskich w Rzymie, dziekana Papieskiego Wydziału Św. Bonawentury, rektora Seraphicum i wszystkich przybyłych współbraci, przekazując szczególne pozdrowienia i życzenia dla abp. Marco TASCA z racji powierzonej mu misji nauczyciela i pasterza wspólnoty diecezjalnej.
Liturgia była bardzo podniosła, animowana przez chór kapeli konstantyńskiej naszej bazyliki pod dyrekcją fr. Gennaro BECCHIMANZI i wzbogacona dźwiękiem fletu w wykonaniu fr. Mark FOLGER. Na balustradach konfesji jaśniało piękno kompozycji kwiatowych, ozdobionych granatowcami, których symbolika nawiązuje do męczeńskiej ofiary apostołów i do zmartwychwstania Chrystusa. Służbę liturgiczną przy ołtarzu pełnili klerycy z Seraphicum pod kierunkiem fr. Maurizio DI PAOLO. W uroczystości wzięło udział wielu kapłanów, zakonników i zakonnic, a także spora grupa wiernych (oczywiście, na ile pozwoliły ograniczone możliwości narzucone w czasie pandemii). W homilii abp TASCA odniósł się w sposób szczególny do słów Filipa skierowanych do Jezusa: „Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Ostende nobis Patrem to również motto biskupie arcybiskupa Genui! Na ofiarowanie złożono w darze piękny kielich mszalny, wykonany w pracowni złotnika Benedetto GELARDI w Palermo i dedykowany Niepokalanej, św. Jakubowi i św. Filipowi. Z kolei koordynatorka parafialnego ośrodka Caritas przyniosła do ołtarza kosz z siedmioma chlebami i dwiema rybami. Na zakończenie liturgii fr. Agnello wyjaśnił symbolikę tych znaków, a także ogłosił obecnym współbraciom i wiernym, że jego posługa jako proboszcza parafii świętych Dwunastu Apostołów dobiega końca, ponieważ za pozwoleniem ministra generalnego wraca do swojej rodzimej prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol).

Fr. Agnello STOIA