Tegoroczne pierwsze dwa dni triduum przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu w bazylice Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie, 1-2 października 2021 r., prowadził postulator generalny fr. Zdzisław KIJAS.

W swoich kazaniach mówca zastanawiał się nad świętością św. Franciszka w kontekście ówczesnej historii i dzisiejszych dziejów.
W niedzielę 3 października gwardian klasztoru Świętych Dwunastu Apostołów fr. Francesco CELESTINO przewodniczył nabożeństwu Transitus i pierwszym nieszporom ku czci serafickiego ojca. W obecności wielu współbraci z domów generalskich w Rzymie, braci i sióstr z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz mieszkających w pobliżu sióstr zakonnych fr. CELESTINO podjął refleksję nad znaczeniem poszczególnych liter, które składają się na imię patrona Włoch (po włosku: Francesco). Rozpoczął od litery „F” (fantasia), mówiącej o pewnej twórczej fantazji, jaka charakteryzowała życie i dzieło biedaczyny, a zakończył na literze „O” (ordine), wskazującej na porządek, którym każdy ochrzczony winien kierować się w konkrecie codziennego życia.
Na uroczystą Mszę św. w dniu św. Franciszka, 4 października 2021 r., której przewodniczył minister generalny fr. Carlos A. TROVARELLI, przybyli gwardiani domów generalskich i współbracia mieszkający w Rzymie. W swojej homilii minister generalny zachęcił wszystkich zgromadzonych do naśladowania serafickiego ojca w jego upodobnieniu się do Chrystusa i w radości całkowitego oddania się Bogu i braciom.
Dziękujemy braciom klerykom z międzynarodowego kolegium św. Bonawentury (Seraphicum) za posługę liturgiczną, a także fr. Gennaro BECCHIMANZI, fr. Mark D. FOLGER i chórowi za oprawę muzyczną.

Biuro ds. komunikacji