W dniach od 12 do 15 lutego 2019 roku w Międzynarodowym Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych „Seraphicum” w Rzymie, odbyło się XXX spotkanie misyjne federacji FIMP zatytułowane: „Ożywieni Duchem… by ożywiać misję”. Organizatorem wydarzenia było Franciszkańskie Centrum Misyjne w Rzymie.

W spotkaniu uczestniczyło trzydziestu zakonników, animatorów misyjnych, dwie siostry (Franciszkanki Misjonarki z Asyżu) oraz dziesięciu świeckich. Na spotkanie zostali zaproszeni animatorzy misyjni z polskich prowincji franciszkańskich: fr. Dariusz GACZYŃSKI (Kraków), fr. Robert KOZIELSKI (Gdańsk) i fr. Eugeniusz RÓŻAŃSKI (Warszawa). Ich obecność była cenna ze względu na wymianę doświadczeń misyjnych.
W ramach spotkania, które odbywało się w przyjacielskiej atmosferze, dyskutowano o różnych kwestiach formacyjnych oraz aspektach operacyjnych i praktycznych, które wpływają na sposób animacji misyjnej: komunikacja z wykorzystaniem środków masowego przekazu; model organizacyjny niedzieli misyjnej; współpraca ze świeckimi i z młodzieżą.
Uczestnicy wysłuchali sześciu referatów, w których omówiono różnorodne aspekty misyjne: „Duch Święty animatorem misji”(prof. Salvatore MARTINEZ, przewodniczący Ruchu Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech); „Misja zakonników” – mądrością lektura IV rozdziału odnowionych Konstytucji Zakonu (fr. Gianfranco GRIECO OFMConv, dziennikarz i pisarz); „Dialog, jako dziedzictwo spotkania św. Franciszka z sułtanem” (fr. Felice AUTIERI OFMConv, franciszkanista); „warsztaty formacyjne” (p. Alex ZAPPALÀ, ex-odpowiedzialna za „Missio Giovani” konferencji episkopatu Włoch); wideostory na temat 85 lat historii czasopisma „Il Missionario Francescano” (fr. Vittorio TRANI OFMConv, przez 20 lat wydawca tegoż pisma); „Doświadczenie franciszkańskie podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie” (fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI OFMConv, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej).
W spotkaniu uczestniczyli także: asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS i minister prowincjalny Prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) fr. Vincenzo GIANNELLI, który podzielił się informacjami na temat trudnej, dramatycznej sytuacji w Wenezueli.
Uczestnicy odwiedzili także ośrodek telewizyjny i rozgłośnię radiową (TV2000) konferencji episkopatu Włoch (CEI). Oprowadzał ich dyrektor dr Vincenzo MORGANTE, który na zakończenie tej wizyty podzielił się z gośćmi refleksją nt.: „Jak być misjonarzami w epoce komunikacji”.
Spotkanie zakończyło wystąpienie fr. Paolo FIASCONARO OFMConv, który omówił działalność centrum misyjnego i przekazał informacje dotyczące planowanych zmian w strukturze i organizacji ONLUS (organizacja pożytku publicznego), której jest dyrektorem.
Nagrania z konferencji dostępne są na kanale YouTube („Canale Missioni”)
[ https://www.youtube.com/channel/UCBjypscEEGGONUKIqKfNgwA ].

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego
Lorenza CASSANELLI, sekretarz centrum misyjnego