W dniach 21-24 listopada 2023 r. w Seraphicum w Rzymie odbyło się XXXIII franciszkańskie zgromadzenie misyjne z udziałem 11 animatorów z jurysdykcji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), 8 współpracowników świeckich z lokalnych ośrodków misyjnych i 2 sióstr franciszkanek misjonarek z Asyżu. Obecnych było także dwóch współbraci animatorów z Polski i Chorwacji.

Spotkanie, zorganizowane przez centrum misyjne, miało za temat Wyzwania misji i inkulturacja Ewangelii w zmieniającym się świecie, zaś jego data została wybrana w celu przypomnienia i zastanowienia się nad treścią pierwszej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium w dziesięć lat po jej opublikowaniu 24 listopada 2013 r., a więc osiem miesięcy po wyborze papieża na tron papieski.
Referaty wygłosili nasi współbracia: fr. Giulio CESAREO, dyrektor biura ds. komunikacji Świętego Konwentu w Asyżu, fr. Enzo FORTUNATO, dziennikarz i pisarz, a także kombonianin: o. Giulio ALBANESE, dyrektor centrum misyjnego diecezji rzymskiej.
Trzej prelegenci, wychodząc od węzłowych punktów wspomnianej adhortacji apostolskiej, przybliżyli główne nurty nauczania papieża Franciszka, który chce Kościoła zdecydowanie misyjnego, z otwartymi drzwiami, bliskiego ubóstwu i radosnego głosiciela Ewangelii w dzisiejszym świecie. Poza tym skoncentrowali się na refleksji nad nowym stylem bycia Kościoła, wychodzącego poza własne struktury, żyjącego duchowością synodalną i brudzącego sobie ręce na tych egzystencjalnych peryferiach, które stanowią wyzwanie dla społeczeństwa i samego Kościoła, aby żyć Ewangelią sine glossa, jak to potwierdził św. Franciszek z Asyżu.
W ostatnim dniu uczestnicy wysłuchali przesłania online sekretarza generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM) fr. Dariusza MAZURKA, który wyraził swoją bliskość z animatorami misyjnymi i zachęcił ich do życia darem Reguły św. Franciszka, wyraźnie misyjnej, i w harmonii z duchem osiemsetlecia żłóbka w Greccio.
Dyrektor centrum misyjnego fr. Paolo FIASCONARO ukazał życie i działalność, jaką centrum prowadzi poprzez media, dialog z Kościołem lokalnym, z animatorami i misjonarzami franciszkańskimi obecnymi w 40 krajach świata, a także doświadczenie letniego okresu spędzonego na nabrzeżach Tybru. Wysłuchano też relacji fr. Valerio FOLLI z SGAM, który zilustrował pierwsze trzy lata aktywności biura ds. projektów Zakonu; sfinansowało ono 60 projektów zgłoszonych przez misjonarzy z różnych jurysdykcji, zaś kolejne 30 jest w trakcie weryfikacji lub uzupełniania dokumentacji.
Ponadto przedstawiono dwa komunikaty: fr. Paolo LIU, były gwardian klasztoru w Xi’an w Chinach, mówił o inicjatywach i przygotowaniach do setnej rocznicy otwarcia misji w Chinach (1925-2025), wyznaczającej misyjny punkt zwrotny Zakonu po pierwszej wojnie światowej; fr. Miguel Angel SALCEDO SALCEDO, student z Rzymu, opowiedział o realiach naszej misji w Wenezueli, przeżywającej trudne chwile z powodu ciężkiej sytuacji społecznej.
Celebracjom liturgicznym przewodniczyli: fr. Giulio CESAREO, sekretarz generalny fr. Tomasz SZYMCZAK i proboszcz bazyliki św. Piotra fr. Agnello STOIA, który po Eucharystii zorganizował zwiedzanie podziemi bazyliki watykańskiej, w tym grobu św. Piotra, co pomogło odkryć piękno tego miejsca i zwrócić uwagę na niektóre walory teologiczne, historyczne i ikonograficzne.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor centrum misyjnego FIMP