Prowincja św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii w dniach 25-26 czerwca (90 zakonników) i 2-3 lipca 2018 r. (55 zakonników) zorganizowała kapitułę duchową w Roman na temat: „Pan dał mi braci” („Testament św. Franciszka”, nr 14).

Zasadnicze rozważania głosili fr. Giovanni SALONIA OFMCap (dla pierwszej grupy) i fr. Emiliano STRINO OFMCap (dla drugiej grupy). W swoich wystąpieniach rozwinęli trzy punkty: ideał Franciszka wyłaniający się z jego pism, przeszkody utrudniające nam spokojne życie we wspólnocie braterskiej, praktyczne rozwiązania w pokonywaniu trudności braterskich.
Na długiej drodze wiodącej do stworzenia braterstwa, które odpowiada na nasze pragnienie szczęścia, trzeba wyrobić sobie spojrzenie wiary, aby zinterpretować realia życia wspólnotowego, skupiając się nie na tym, „jak” powinna wyglądać wspólnota braterska, o której Franciszek nigdy nie mówił (w rozumieniu, jakim kierujemy się dzisiaj), ale na tym, „jak” jesteśmy wezwani przez Boga, aby być braćmi, darem (często dotkniętym wieloma trudnościami) jeden dla drugiego. Główne przeszkody w byciu braćmi (narcyzm, zawiść i zazdrość) można pokonać pokorą, zastanawiając się nad własnym życiem (kruche), zobowiązując się do zobaczenia brata poprzez wiarę, będąc świadomym, że nie ma prawdy bez miłości, starając się odkryć coraz bardziej uczuciową wartość życia duchowego. Długa jest to droga, ale łaska Boża jest obfita.

Fr. Cristian CLOPOŢEL