Franciszkanie z Prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, 4 października 2018 roku świętowali uroczystość św. Franciszka z Asyżu wraz z kapucynami oraz zakonnikami ze zgromadzenia Ubodzy Słudzy Opatrzności Bożej.

Eucharystia, której przewodniczył ordynariusz Iași bp Petru GHERGHEL, miała miejsce w kaplicy Teologicznego Instytutu Franciszkańskiego w Roman.
Podczas mszy św. wyświęcono dziewięciu diakonów: czterech należy do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, czterech do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a jeden do zgromadzenia Ubodzy Słudzy Opatrzności Bożej (dzieło „Don Calabria”).
Mszę św. koncelebrowali: minister prowincjalny prowincji rumuńskiej fr. Teofil PETRIȘOR OFMConv, kustosz prowincjalny fr. Lucian-Iosif DUMEA OFMCap, przedstawiciel przełożonego wyższego dzieła „Don Calabria” o. Gustavo-Ismael LISSA oraz delegat generalny tegoż zgromadzenia o. Ivo PASA. Do nich dołączyło się ponad stu kapłanów, seminarzystów oraz osób konsekrowanych, rodzina kandydatów oraz liczna rzesza wiernych.
Nowo wyświęceni diakoni z naszego zakonu to: fr. Felix-Marian BLAJ, fr. Alexandru DÂNCĂ, fr. Mihai-Gabriel JITARU i fr. Ionuţ TOTU.
Podczas homilii biskup przedstawił postać św. Franciszka z Asyżu jako ciągle aktualny wzór do naśladowania dla diakonów i dla wszystkich wiernych, przede wszystkim w jego ubóstwie, pokorze i prostocie oraz w jego miłości do Chrystusa ukrzyżowanego oraz do Kościoła – cechy, które można dostrzec również w życiu i świadectwie wiary św. Jana CALABRIA.
Wdzięczni Bogu za dar nowych diakonów prośmy dla nich o łaskę, by mogli zawsze być odważnymi świadkami w służbie Ewangelii, w posłudze ołtarza oraz w służbie wobec ubogich, na podobieństwo Chrystusa, który przyszedł by służyć, a nie aby Mu służono.

fr. Virgil BLAJ, sekretarz prowincji rumuńskiej
tłum. hb