W dniach 12-13 listopada 2018 roku, w klasztorze pw. św. Józefa (kuria prowincjalna) w Bacău (Rumunia), spotkali się definitorzy Prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii oraz Kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej.

Pod przewodnictwem ministra prowincjalnego fr. Teofil PETRIȘOR uczestnicy skoncentrowali swoją uwagę na kilku sprawach wspólnych dla obu jurysdykcji, takich jak: wzajemne poznanie się, propozycje do przedstawienia podczas kapituły generalnej zwyczajnej, współpraca na poziomie formacji ustawicznej, perspektywy, oczekiwania, plany, aspekty ekonomiczne itp.
Definitorzy mieli sposobność podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz osobistym postrzeganiem omawianych kwestii w atmosferze prawdziwej radości, jedności i braterskiego dialogu. Elementami tej wzajemnej wymiany stały się także elementy braterskie oraz wspólnotowa modlitwa.

Fr. Virgil BLAJ, sekretarz prowincjalny