W 2020 r., w obliczu światowego kryzysu sanitarnego i ochrony środowiska, zakonnicy z klasztoru i domu formacyjnego św. Antoniego z Padwy w San Salvador (Salwador), należącego do kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej, zobowiązali się w swojej wspólnocie do wejścia na drogę nawrócenia ekologicznego.

Współbracia z klasztoru, zarówno profesi wieczyści, jak i czasowi, przystąpili do międzynarodowego programu ochrony środowiska („Programa Bandera Azul Ecológica”) w kategorii „eklezjalno-ekologicznej”. Koncepcja ta zrodziła się w Kostaryce. „Błękitna flaga ekologiczna” to corocznie przyznawana nagroda, która wyróżnia wysiłki i wolontariat różnych komitetów lokalnych, dążących do poprawy warunków sanitarnych i środowiska naturalnego oraz wykorzystujących program jako narzędzie do łagodzenia i przystosowania się do zmian klimatycznych. W tej inicjatywie uczestniczy również kolegium franciszkańskie „Saint Francis” w Kostaryce.
Udział w projekcie jako wspólnoty nie był łatwym zadaniem, ale przyjmując nowe preferencje, Duch Święty rozbudza dusze i daje współbraciom nowe energie. Wybór artykułów żywnościowych, używanie różnych rzeczy, zarządzanie klasztorem, działalność duszpasterska i prowadzenie misji, a nawet sposób modlitwy: to wszystko zostało przedyskutowane, aby głębiej przeżywać wymiar ludzki, ewangeliczny i franciszkański.
Ogród i niewielki warzywnik klasztorny, kaplica, kuchnia, spiżarnia i refektarz, biblioteka i pokoje tworzą obraz codziennego życia, które stopniowo przenikają tę nowość, tak bardzo wspieraną nauczaniem papieża Franciszka, a tym samym stają się obecne w tożsamości charyzmatycznej franciszkanów. Skoro królestwo Boże jest rozrastającym się ziarnem, to nawet najmniejsze działania osobiste i wspólnotowe niezmiernie liczą się w zmianie naszej rzeczywistości, która w krajach Ameryki Środkowej cierpi z powodu niszczenia zasobów naturalnych, przemocy społecznej i politycznej, nierówności ekonomicznych i ubóstwa.
Niektóre przejawy nawrócenia ekologicznego, które można urzeczywistnić, to: zmniejszone, racjonalne i świadome korzystanie z dóbr i zasobów, takich jak woda, energia elektryczna i paliwa; nabywanie produktów z uwzględnieniem kryteriów etycznych i środowiska naturalnego; kontrola i kompostowanie odpadów organicznych; segregacja i zagospodarowanie odpadów dających się wtórnie odzyskać (plastik, papier, aluminium, szkło); dbanie o ogród i warzywnik klasztorny; działalność duszpasterska pokazująca związek między wiarą a zaangażowaniem społecznym i w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego itp.
Swoimi rozstrzygnięciami współbracia chcą nadać ekologiczno-franciszkański charakter naszemu życiu w komunii z Bogiem, naszej posłudze duszpasterskiej w parafii, korzystaniu z sieci społecznościowych i mediów, naszym wyborom życiowym i formacji, a także zachęcić każdego do troski o wspólny dom oraz o nowe i autentyczne formy braterstwa, minoritas i solidarności.

Fr. Ronaldo Francisco CRUZ GONZÁLEZ