Zakończenie roku akademickiego 2021-2022 na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury i w szkole grafologii przy Seraphicum w Rzymie zostało zwieńczone uroczystą Mszą św. sprawowaną wieczorem 22 czerwca 2022 r.

Abp Marco TASCA OFMConv, arcybiskup metropolita Genui, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię, wyraził nadzieję, że obecni teologowie, wśród nich wykładowcy, studenci i inni zaangażowani w szerzenie Ewangelii, będą potrafili znaleźć właściwe drogi, aby urzeczywistnić orędzie Chrystusa. Rozważając Ewangelię Łukasza (Łk 1, 5-17), która opisuje zaniepokojenie Zachariasza w obecności anioła, pewien lęk pomimo tego, że był on kapłanem i człowiekiem bogobojnym, podobnie jak jego żona Elżbieta, istnieje przynajmniej jedna droga do przebycia. Ilu z nas wierzy w cudowne wydarzenia, które dokonują się w naszym życiu dzięki interwencji Ducha Świętego, zesłanego w dniu Pięćdziesiątnicy? Zamiast odnosić się do Boga, w którego wierzymy, my chrześcijanie często lubimy posługiwać się naukowym i racjonalnym spojrzeniem, obserwując tylko to, co widzimy wokół siebie, pozbawiając się piękna tego, co niewytłumaczalne. Być może od tego właśnie możemy zacząć, aby odpowiedzieć na zaproszenie byłego ministra generalnego fr. Marco TASCA dotyczące tego, jak przekazywać Ewangelię mężczyznom i kobietom naszego pokolenia: od pokornego uznania naszych ludzkich możliwości przy szukaniu logicznych, naukowych i technologicznych odpowiedzi, aby przyjąć z radością to, co nieoczekiwane i nieprzewidywalne dzieje się wokół nas. W ten sposób człowiek może się wznieść wzwyż, swobodnie pozwolić się ogarnąć tajemnicy, która nieodłącznie, dzięki łasce, objawia się człowiekowi poszukującemu Boga i ufającemu Jego ogromnej miłości.
Na zakończenie uroczystości fr. Jan MACIEJOWSKI, wicekanclerz uczelni i wikariusz generalny, oraz fr. Raffaele DI MURO, dziekan wydziału i dyrektor szkoły grafologii, podziękowali wszystkim uczestnikom, zaś kilku wręczyli dyplomy za ważne osiągnięcia w studiach teologicznych.

Vincenza SPIRIDIONE