Po paru latach strachu przed pandemią można było wreszcie wznowić doroczne spotkanie z nowymi ministrami, kustoszami i sekretarzami jurysdykcji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, odbywające się zazwyczaj w pierwszej połowie stycznia.

Otóż ostatni turnus miał miejsce we wrześniu 2021 r. Obecnie zaś, od 9 do 13 stycznia 2023 r. w Seraphicum w Rzymie, minister generalny fr. Carlos TROVARELLI i całe definitorium generalne mieli okazję spotkać się ze współbraćmi przybyłymi z różnych federacji: pięcioma z AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans), czterema z CEF (Centralis Europae Foederatio), siedmioma z CFF (Conventual Franciscan Federation), sześcioma z FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals), dwoma z FALC (Federación América Latina Conventuales) i dwoma z FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali).
Po przedstawieniu się przybyłych na program złożyło się to, co może być przydatne w służbie powierzonej przełożonym. W ciągu tygodnia obrad uczestnicy, dzięki współbraciom tłumaczom, przyjrzeli się uchwałom ostatniej kapituły generalnej 2019, przy czym podkreślono tu utworzenie biura ds. projektów (fr. Valerio FOLLI, odpowiedzialny), a ponadto zapoznali się z podręcznikiem Zakonu do rozwiązywania różnych kwestii prawnych i związanych z życiem braterskim (fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny), oraz dowiedzieli się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami we wspólnocie (fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretariat generalny ds. formacji). Pojawiło się też szersze i eklezjalne spojrzenie pogłębiające posługę władzy i posłuszeństwo (fr. G. Agostino GARDIN, były minister generalny i emerytowany arcybiskup Treviso), a także delikatny temat nadużyć władzy (fr. José R. CARBALLO, arcybiskup sekretarz Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego).
Nie zabrakło całego dnia spędzonego w klasztorze świętych Dwunastu Apostołów, co pozwoliło ministrom i kustoszom spotkać się z reprezentantami generalnego biura ekonomicznego, a sekretarzom z sekretariatem, archiwum i biurem statystycznym. Zwieńczeniem dnia w gościnnych progach kurii generalnej była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem naszego współbrata kard. Mauro GAMBETTI, a po niej wspólnotowa agapa. Równie gościnna i braterska atmosfera panowała w międzynarodowej wspólnocie Seraphicum, gdzie bracia wywodzący się z 27 różnych narodowości dobrze wyrażają międzykulturowe oblicze Zakonu.
To be continued – podają seriale telewizyjne na końcu odcinka. Tak, ponieważ w najbliższych dniach rozpoczyna się w Seraphicum kolejne, trwające tydzień, „spotkanie w połowie sześciolecia”, będące dla definitorium, ministrów, kustoszy i delegatów okazją do zweryfikowania i wymiany doświadczeń na drodze Zakonu pomiędzy kapitułą generalną 2019 a najbliższą kapitułą w 2025 r. Styczniowe spotkanie będzie pierwszą turą, zaś druga będzie miała miejsce w połowie czerwca. Ale to wszystko będzie tematem oddzielnego artykułu.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny