W związku ze zbliżającą się kapitułą prowincjalną zwyczajną (pierwsza część odbędzie się w dniach 4-8 maja 2020 r.) asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN w dwóch częściach (7-16 listopada i 24 listopada – 14 grudnia 2019 r.) przeprowadził wizytację generalną w prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii.

Klasztory, w których odbyła się wizytacja, to w kolejności chronologicznej: Madryt (Matki Bożej Różańcowej i św. Bonawentury), Tarancón, Granollers, Barcelona, Saragossa, Pampeluna, Sewilla, Palencia i Valladolid. Asystent spotkał się ponadto z trzema braćmi pełniącymi posługę dla Zakonu i mieszkającymi w Rzymie (fr. Valentín REDONDO FUENTES, fr. Benjamín MIEDES REMÓN, fr. Juan Miguel VICENTE VALTUEÑA), a także z fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS, który należy do wspólnoty w Pampelunie, ale obecnie przebywa na roku szabatowym w Lourdes.
Obecnie w prowincji jest 68 braci (w tym dwóch braci rumuńskich afiliowanych „ad tempus”, jeden brat z prowincji krakowskiej przebywający na podstawie zawartej umowy i trzech braci profesów czasowych). Średnia wieku zakonników w prowincji wynosi 65 lat, z uwzględnieniem profesów czasowych (odliczając ich – około 67 lat). W 1978 r. prowincja otworzyła misję w Kolumbii, która dziś jest już kustodią św. Franciszka z Asyżu.
W 1904 r. Bracia Mniejsi Konwentualni, dzięki uporowi braci hiszpańskich przebywających we Włoszech, mogli powrócić do Hiszpanii po 337 latach nieobecności (w 1567 r. król Filip II wydalił z kraju około tysiąca braci). Przez krótki okres życie zakonne zaczęło się odradzać w klasztorze w Teruel (Aragonia), ale na dobre odnowa nastąpiła w klasztorze w Granollers (Katalonia), gdzie podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) śmierć męczeńską poniosło sześciu braci (fr. Dionizy i towarzysze męczennicy), którzy zostali beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w 2001 r.
Dziś posługa zakonników koncentruje się przede wszystkim na duszpasterstwie parafialnym (są tylko dwa kościoły klasztorne: w Tarancón i w Barcelonie) oraz na działalności edukacyjnej w trzech znanych i cenionych kolegiach (w Tarancón, Valladolid i w największym – św. Bonawentury w Madrycie). Prowincja utworzyła ponadto dwie wspólnoty, których celem jest wierniejsze przeżywanie i pogłębianie charyzmatu franciszkańskiego: w Granollers (od 2012 r.) i Matki Bożej Różańcowej w Madrycie (od 2016 r.), gdzie znajduje się również dom formacyjny (obecnie jest trzech profesów czasowych i jeden postulant).
Na zakończenie wizytacji asystent generalny spotkał się z ministrem prowincjalnym fr. Ángelem Mariano GUZMÁN LUDEÑA i definitorium (fr. Juan Antonio ADÁNEZ SILVÁN, wikariusz; fr. Miguel Ángel MARCOS MARCOS, sekretarz; fr. Antonio ROYO TOMÁS i fr. Juan Luis CORMENZANA CARPIO).
W ramach tradycyjnego spotkania Bożonarodzeniowego, które prowincja organizuje corocznie w dniach od 26 do 28 grudnia, fr. François BUSTILLO, gwardian klasztoru w Lourdes, wygłosi konferencje na tematy franciszkańskie, nawiązując do działań wspólnot klasztornych podjętych w świetle słów papieża Franciszka, jakie skierował do uczestników kapituły generalnej zwyczajnej w 2019 r.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP