Święcenia kapłańskie
16 lipca 2019 r. kustodia prowincjalna św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii świętowała dzień święceń swojego dziesiątego miejscowego kapłana: fr. Francisa Daniela HIZA. Fr. Francis rozpoczął formację w 2008 r., złożył śluby czasowe 2 sierpnia 2011 r., a śluby wieczyste 3 września 2017 r.
Święcenia kapłańskie odbyły się w jego rodzinnej parafii przez włożenie rąk i modlitwę bp. Anthony BANZI, biskupa diecezji Tanga. Na uroczystości przybyło wielu współbraci z Tanzanii i Kenii, kilku księży diecezjalnych, jak też liczne siostry zakonne i wierni świeccy.
Fr. Francis został skierowany do klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Mwanga.

Obłóczyny i śluby czasowe
25 lipca 2019 r. stał się dniem radości dla naszej kustodii, albowiem 16 postulantów przywdziało habit zakonny na okres próby i rozpoczęło nowicjat. Nowi nowicjusze zostali przyjęci przez fr. Josepha Kikuyu MUNGUTI, wikariusza kustodialnego z byłej kustodii (obecnie prowincji) św. Franciszka z Asyżu w Kenii. Sześciu nowicjuszy pochodzi z Tanzanii, pięciu z Kenii, czterech z Ugandy i jeden z Rwandy, który wstąpił do Zakonu poprzez misję w Ugandzie. Nowicjat znajduje się w Arusha i przeznaczony jest dla nowicjuszy z jurysdykcji Afryki Wschodniej.
Następnego dnia, 26 lipca, ośmiu nowicjuszy złożyło śluby czasowe. Trzech z nich pochodzi z Kenii i złożyło śluby na ręce fr. Josepha. Z kolei fr. Benson Gideon MAPUNDA, wikariusz kustodialny z Tanzanii, przyjął śluby od pozostałych nowicjuszy: trzech z Tanzanii i dwóch z Ugandy. Neoprofesi będą kontynuować formację w różnych ośrodkach filozoficznych.

Śluby wieczyste
W dniu 3 sierpnia 2019 r. kustodia na stałe przyjęła pięciu braci, którzy złożyli śluby wieczyste. Uroczystości przewodniczył fr. Dariusz SZYMBORSKI, kustosz prowincjalny z Tanzanii. Homilię wygłosił fr. Yeromini Miku MUNISHI, asystent ds. powołań i ekonom kustodii, przypominając pięciu neoprofesom o tym, jak ważne jest życie konsekrowane i zaangażowanie się w apostolat w celu uświęcenia siebie i uwielbienia Boga.
Bracia, którzy złożyli śluby wieczyste, to: fr. Simon Leons NAKEI, fr. Marcus MAGOHO MASOUD, fr. Ayubu Longinus MAHAY, fr. Stevin Richard KASHINJE i fr. Abraham Nestorius MSOFFE. Nowi profesi wieczyści będą kontynuować studia teologiczne na Tangaza University College w Kenii.

Fr. Benson MAPUNDA, sekretarz kustodialny