W dniach 9-11 października 2018 roku Kustodia prowincjalna św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii zorganizowała swoje II spotkanie braterskie.

Wszyscy zakonnicy należący do kustodii spotkali się na modlitwie, refleksji i dyskusji o codziennym życiu w ich klasztorach. Spotkanie to było nie tylko elementem formacji ustawicznej, ale także czasem wdzięczności Bogu za jubileusz 30-lecia obecności franciszkanów w Tanzanii.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycił arcybiskup-emeryt Arusha (Tanzania) Josephat Louis LEBULU; w imieniu Ministra generalnego OFMConv w spotkaniu uczestniczył sekretarz generalny ds. formacji (SGF) fr. Louis PANTHIRUVELIL.
To właśnie abp LEBULU, wówczas jako biskup diecezji Same, zaprosił franciszkanów do Tanzanii. W swoim wystąpieniu mówił braciom o tym jak ważna jest wytrwałość i ofiarność w ich posłudze. Wyraził też swoje zadowolenie z wykonywanej przez nich pracy, nie tylko w diecezji Same, ale także w innych miejscach ich posługi.
Fr. Louis ze swej strony zabrał głos na temat „Odnowa życia ewangelicznego w Zakonie, w świetle nowych Konstytucji”; w drugim wystąpieniu omówił „Konflikty interpersonalne we wspólnocie braterskiej”.
Podczas spotkania franciszkanie podziękowali arcybiskupowi LEBULU za jego wsparcie i opiekę, jaką otoczył ich od chwili gdy pierwsi bracia przybyli do Tanzanii.
Podobnie bracia wyrazili swoją wdzięczność współbraciom Dominikowi WASILEWSKIEMU i Piotrowi BUJNOWSKIEMU, którzy w 1988 roku jako pierwsi franciszkanie przybyli do Tanzanii.

Fr. Benson Gideon MAPUNDA, sekretarz kustodii
tłum. hb