Szesnastu braci pełniących posługę duszpasterską na Ukrainie zgromadziło się w dniach 21-22 kwietnia 2021 r., w klasztorze św. Antoniego we Lwowie, na pierwszym spotkaniu braterskim kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie.

Celem spotkania było przeżycie dnia skupienia i pielgrzymka do Obydowa i Kamionki Buskiej, miejsca urodzenia i parafii chrztu czcigodnego sługi Bożego fr. Wenantego KATARZYŃCA.
Spotkanie rozpoczęło się obiadem, a potem zgromadzeni bracia wysłuchali konferencji fr. Sławomira BYSTREGO o życiu i działalności fr. Wenantego KATARZYŃCA. Przedstawił on sługę Bożego jako człowieka wymagającego od siebie, posłusznego Zakonowi i bezgranicznie ufającemu Bogu. Jest on przykładem wciąż aktualnej odważnej duchowości.
Z kolei miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie Mszy św. konwentualnej przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Stanisław KAWA. W homilii nawiązał do obchodzonego dzisiaj święta poświęcenia bazyliki katedralnej we Lwowie i mówił o zasługach franciszkanów dla tej świątyni. Budowę katedry rozpoczął bł. Jakub STRZEMIĘ, przez wiele lat stróżem katedry był późniejszy biskup Rafał KIERNICKI, a obecnie funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej sprawuje bp Edward KAWA.
Drugiego dnia uczestnicy spotkania udali się do Obydowa, gdzie urodził się sługa Boży, i w kaplicy pamiętającej czasy jego młodości odmówili różaniec. W kościele parafialnym w Kamionce Buskiej, gdzie został ochrzczony, odprawili Mszę św., której przewodniczył ekonom kustodii fr. Paweł ODÓJ.
Spotkanie zakończyło się obiadem, po którym bracia rozjechali się do swoich klasztorów.

Fr. Stanisław PĘKALA