W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 r. fr. Carlos Alberto TROVARELLI, minister generalny Zakonu, odwiedził klasztor św. Franciszka we Lwowie na Ukrainie.

Decyzja o wyjeździe na Ukrainę zapadła po zakończeniu obchodów jubileuszu 100. rocznicy śmierci czcigodnego sługi Bożego Wenantego Józefa KATARZYŃCA w klasztorze w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla w Polsce.
Razem z ministrem generalnym w podróż udali się fr. Tomáš LESŇÁK, asystent FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis), i fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej (SGAM). Towarzyszył im fr. Stanisław PĘKALA, wikariusz kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie.
W czasie wizyty minister generalny rozmawiał z braćmi z klasztoru lwowskiego i z gwardianem klasztoru w Bołszowcach fr. Michałem STASZAKIEM, a także z biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem KAWĄ OFMConv. Spotkał się również z młodzieżą franciszkańską i wiernymi w sanktuarium św. Antoniego we Lwowie.
W piątek rano, 1 kwietnia, Mszy św. konwentualnej w sanktuarium przewodniczył fr. Tomáš LESŇÁK, a kazanie wygłosił fr. Carlos TROVARELLI. W swoim słowie nawiązał on do przeżywanej w tym dniu uroczystości Matki Bożej Łaskawej, Patronki archidiecezji lwowskiej, którą w 1656 r. król Jan Kazimierz ogłosił Królową swego królestwa. Zachęcił do powierzenia na nowo siebie i Ukrainy Jej matczynej opiece i wykonywania wszystkiego, co powie nam Jezus. Zaznaczył, że konieczne jest to zawierzenie Bogu, aby właściwie rozpoznać znaki czasu i odpowiedzieć na potrzeby społeczności, której posługujemy.
Podczas spotkania braterskiego minister generalny rozmawiał o sytuacji narodu, Kościoła i Zakonu na Ukrainie, a także o działalności współbraci w klasztorach i bp. Edwarda KAWY w archidiecezji i metropolii w czasie trwających działań wojennych.
Podsumowując wizytę, kustosz prowincjalny na Ukrainie fr. Stanisław KAWA podziękował naszemu Zakonowi za pomoc finansową i materialną przekazaną kustodii od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Na zakończenie wizyty minister generalny udzielił błogosławieństwa bp. Edwardowi KAWIE i braciom z kustodii zgromadzonym we Lwowie.

Fr. Stanisław PĘKALA OFMConv