W poniedziałek 21 maja 2018 r. w klasztorze w Niepokalanowie-Lasku spotkali się delegaci na tegoroczną kapitułę generalną nadzwyczajną Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

Ministrowie prowincjalni, kustosze i delegaci z różnych prowincji wraz z asystentem generalnym Federacji Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO) fr. Jackiem CIUPIŃSKIM przez kilka dni zapoznawali się ze zrewidowanym tekstem konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zawartym w dokumencie roboczym „Instrumentum laboris”.
Franciszkanie z prowincji krakowskiej (św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię), warszawskiej (Matki Bożej Niepokalanej), gdańskiej (św. Maksymiliana M. Kolbego), czeskiej (św. Cyryla i Metodego), węgierskiej (św. Elżbiety) oraz z kustodii rosyjskiej (naszego serafickiego ojca Franciszka) i słowackiej (Niepokalanego Poczęcia NMP) wraz z delegatami z innych jurysdykcji zakonu z całego świata ostatecznie zbadają, przeanalizują i ocenią proponowane zmiany w konstytucjach podczas obrad kapitulnych, które rozpoczną się w Nemi pod Rzymem (Włochy) w dniu 24 lipca i potrwają do 26 sierpnia 2018 r.

Red. / jms