W dniu 23 lutego 2018 r. w Miszkolcu na Węgrzech odbył się zjazd zakonników z prowincji św. Elżbiety na Węgrzech i Siedmiogrodzie.

W spotkaniu wzięli udział asystent generalny FEMO fr. Jacek CIUPIŃSKI, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce (Gdańsk) fr. Jan MACIEJOWSKI oraz wszyscy zakonnicy, którzy przebywają i posługują na terenie prowincji węgiersko-siedmiogrodzkiej.
Zjazd stanowił okazję do zapoznania braci z dekretem ministra generalnego fr. Marco TASCA, w którym minister prowincjalny fr. Jan MACIEJOWSKI został w okresie przejściowym mianowany delegatem ministra generalnego do przeprowadzenia procesu połączenia obydwu prowincji.
Przekształcenie prowincji węgiersko-siedmiogrodzkiej w delegaturę prowincji gdańskiej powinno nastąpić we wrześniu 2018 r.

Fr. Jacek CIUPIŃSKI, asystent generalny FEMO