Zakonnicy z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli wzięli udział w pierwszym zgromadzeniu przedkapitulnym, które odbyło się w dniach 14-18 listopada 2022 r. w domu formacyjnym św. Józefa z Kupertynu w Palmira.

Uczestnikami byli: asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, minister prowincjalny macierzystej prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) fr. Flavio Daniele MAIORANO, kustosz prowincjalny fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO i 22 braci z kustodii. Profesi wieczyści, przebywający poza Wenezuelą w związku ze szczególną misją lub z powodu studiów, zaznaczyli swoją obecność poprzez przekazanie słów bliskości z kustodią.
Pierwszego dnia obrad, 14 listopada, miało miejsce wprowadzenie duchowe poprowadzone przez asystenta generalnego, który zachęcił braci do życia charyzmatem poprzez wcielanie go w „dziś” i w realia wenezuelskie. Następnie kustosz prowincjalny wyjaśnił metodologię zgromadzenia. Przed południem sprawozdanie przedstawił ekonom kustodii, a po południu zostało odczytane sprawozdanie kustosza prowincjalnego.
15 listopada mówiono o prymacie Boga i o życiu braterskim. 16 listopada ukazano życie apostolskie braci i formację zakonną. 17 listopada rozmawiano o zarządzie kustodii i administracji dóbr. 18 listopada wysłuchano sprawozdania ministra prowincjalnego, a po dyskusji na różne tematy przeprowadzono sondażowe głosowanie mające ułatwić wybór kustosza prowincjalnego na najbliższe czterolecie (2023-2027). Zgromadzenie zakończyło się podsumowaniem ze strony asystenta generalnego i ministra prowincjalnego oraz podaniem różnych informacji.
Każde zagadnienie poruszane na zgromadzeniu przedkapitulnym było prezentowane z krótkim wprowadzeniem duchowym, po czym następowało przedstawienie rzeczywistości kustodialnej na dany temat (na podstawie ankiet rozesłanych do klasztorów i opracowanych przez braci) oraz dyskusja nad propozycjami wyłonionymi z ankiet i ze spotkania z gwardianami. W dalszym ciągu przewidziana była szeroka dyskusja w grupach roboczych, a potem podsumowanie na sesji plenarnej. Zgromadzenie przebiegało w duchu braterskim, radosnym i modlitewnym.
W pierwszym dniu spotkania wizytę złożyli ordynariusz diecezji San Cristóbal bp Mario del Valle MORONTA RODRÍGUEZ oraz biskup pomocniczy Juan Alberto AYALA RAMÍREZ, którzy odprawili Mszę św. i spożyli kolację razem z braćmi. W poszczególnych dniach zgromadzenia kazania podczas Mszy św. głosił fr. Jesús Aléxer RAMÍREZ DURÁN, co w pewien sposób nawiązywało do stylu rekolekcyjnego.
W przedostatni wieczór zakonnicy świętowali 44 lata obecności franciszkańskiej w Wenezueli, dziękując Bogu za pierwszych braci z prowincji, którzy zasiali charyzmat na wenezuelskiej ziemi.
Zgromadzenie było czasem refleksji, modlitwy i braterstwa, aby wspólnie zastanowić się i zweryfikować życie klasztorów kustodii, a także zaplanować przyszłość.

Fr. Domicio Ramón MOLINA PEREZ