W dniach 5-9 kwietnia 2021 r., w seminarium diecezjalnym w Guanare, odbyło się spotkanie braterskie zakonników z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli, zwołane przez kustosza prowincjalnego fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO ze względu na niemożliwość przeprowadzenia kapituły kustodialnej nadzwyczajnej.

Spotkanie braterskie rozpoczęło się 5 kwietnia uroczystą celebracją eucharystyczną w parafii św. Józefa Robotnika w Guanare. W liturgii, której przewodniczył kustosz prowincjalny, wzięli udział współbracia z różnych klasztorów kustodii, profesi czasowi i nowicjusze z domu formacyjnego św. Józefa z Kupertynu oraz miejscowi parafianie. Podczas tej Mszy św. śluby czasowe złożył fr. José L. JARAMILLO, a w posługę akolitatu został wprowadzony fr. Oscar Osney RODRÍGUEZ MOLINA.
W spotkaniu brało udział 17 profesów wieczystych, a online uczestniczyli bracia ze wspólnoty w Caracas i z domu filialnego w Margarita, asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, minister prowincjalny macierzystej prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) fr. Vincenzo M. GIANNELLI oraz kilku współbraci po ślubach wieczystych przebywających w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. W niektórych momentach spotkania uczestniczyło też 6 profesów czasowych i 5 nowicjuszy z kustodii.
Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas spotkania były trzy kwestie: rewizja i poprawienie Statutów kustodialnych, rozeznanie dotyczące placówki misyjnej ad tempus w diecezji Margarita oraz projekt BYNODE. Inne poruszone tematy to: weryfikacja działalności kustodii w świetle czteroletniego planu kustodialnego (2019-2023), przeniesienie postnowicjatu do Mérida, sprawozdanie zarządu kustodii i ekonoma kustodii z obecnego czterolecia. Wynik spotkania okazał się bardzo pozytywny dzięki aktywnemu uczestnictwu i poczuciu odpowiedzialności współbraci, zarówno podczas obrad w auli, jak i w grupach roboczych.
Spotkanie zakończyło się 9 kwietnia uroczystością święceń diakonatu fr. Andrés Eduardo GUERRA VEQUIZ i fr. Ángel Joel NIÑO PACHECO. Obrzędowi święceń przewodniczył bp José de la Trinidad VALERA ANGULO, ordynariusz diecezji Guanare.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii