Bracia z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii, pragnąc pogłębić swoje życie braterskie i radość franciszkańską, zebrali się, aby wspólnie przeżywać kilka ważnych wydarzeń związanych z formacją zakonną.

Dnia 31 stycznia 2021 r., w parafii św. Antoniego z Padwy w São Luís do Maranhão, sprawowano Mszę św., podczas której fr. Herivelto LEITE PEREIRA JÚNIOR odnowił śluby czasowe. Z kolei 6 lutego w kościele Dzieciątka Jezus z Pragi w São Luís do Maranhão śluby czasowe złożyli: fr. Lucas DOS SANTOS SILVA i fr. Henrique SANTOS DE LIMA.
W dniu 7 lutego odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku formacyjnego w postulacie, który swoją siedzibę ma we wspólnocie Dzieciątka Jezus z Pragi w São Luís do Maranhão. Podczas tej uroczystości przyjęto dwóch postulantów z kustodii prowincjalnej św. Franciszka w Boliwii, którzy rozpoczęli formację zakonną wraz z 16 postulantami brazylijskimi. Obu Boliwijczykom towarzyszył fr. Limber OLIBERA, który jest odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe w kustodii boliwijskiej.
Wymienione tu wydarzenia są wyrazem żywotności i rozwoju kustodii św. Bonawentury. Módlmy się o wytrwanie w powołaniu dla naszych współbraci.

Fr. Roberto Honorato OLIVEIRA DOS REMÉDIOS, sekretarz kustodii