W dniach 25-29 listopada 2019 r. zakonnicy z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii spotkali się w klasztorze Dzieciątka Jezus z Pragi w São Luis (Maranhão), aby pogłębić swoją wiedzę oraz wspólnie przeżyć chwile modlitwy i braterstwa.

Podstawowym celem formacji ustawicznej jest ciągła odnowa życia ewangelicznego braci i Zakonu. Bracia dążą do tego, aby coraz bardziej upodobniać się do Chrystusa oraz otwierając się na wskazania Ducha Świętego, z kreatywnością i odwagą, odpowiadać na wyzwania, które przynosi życie.
Ważnym punktem spotkania była konferencja o problematyce sensu życia jako czynnika wpływającego na ochronę zdrowia psychicznego. Każda osoba potrzebuje zintegrowania różnych wymiarów osobowych w całościową wizję, aby móc jak najlepiej służyć ludowi Bożemu i życiu braterskiemu.
Końcową część spotkania formacyjnego bracia poświęcili na wspólną rekreację i dzielenie się radością z bycia razem.
W tym samym tygodniu odbyło się posiedzenie definitorium, na którym zostały omówione kwestie związane z życiem kustodii. Jedną z podjętych decyzji było przyjęcie trzech postulantów do nowicjatu w 2020 r. Są to bracia: Lucas SILVA, Rogerio BARBOSA i Henrique DOS SANTOS. Składamy im najlepsze życzenia, aby rok nowicjacki był pełen obecności Bożej i by mogli cieszyć się błogosławieństwem naszego ojca św. Franciszka.

Fr. Roberto Honorato Oliveira DOS REMÉDIOS, sekretarz kustodii