W dniach 7-9 września 2018 rok w domu św. Franciszka w Kurytybie (Brazylia) odbyło się spotkanie misyjne. Wzięli w nim udział aspiranci, postulanci, a także młodzież z naszych wspólnot franciszkańskich.

Uczestników powitał przewodniczący komisji misyjnej fr. Valdevan Correia de BARROS,  który przedstawił program spotkania.
Fr. Leonardo MATSUO podzielił się historią swego powołania i opowiedział o pracy na misji w Brazylii. Fr. Vasco CRÓCCOLI zapoznał zebranych z tematyką sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia; przedstawił też propozycje działań, które można wykonywać w ramach charyzmatu franciszkańskiego. Doświadczeniem misyjnym podzielił się także fr. Thiago NATULINI, który wspólnie z braćmi kapucynami spędził styczeń w Amazonii. Z kolei dwudziestoczteroletnia Fernanda LEAL opowiedziała o swoim dwumiesięcznym pobycie misyjnym w Mozambiku. Na zakończenie spotkania zaprezentowano również działalność misyjną, którą realizują młodzi ludzie przy naszych placówkach.
Przygotowano także trzecią misję Młodzieży Franciszkańskiej Konwentualnej – akcję, która odbędzie się w styczniu 2019 r.
Prosimy Boga, by nam błogosławił i czynił nas zawsze szczęśliwymi w przeżywaniu naszego stylu życia.

Fr. Flávio Martins VENÂNCIO, Prowincja św. Franciszka z Asyżu w Brazylii
tłum. hb