Od 20 do 24 czerwca 2022 r. w kurii kustodialnej w Guanare odbywało się pierwsze spotkanie zespołu duszpasterstwa powołaniowego i grona wychowawców z kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli. Obradami kierował kustosz prowincjalny fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO oraz animator powołań fr. Juan G. MARTÍNEZ CANELÓN.

W przemówieniu wprowadzającym kustosz zachęcił braci, aby przeżyli to spotkanie jako przestrzeń do samooceny posługi pełnionej w obecnym czteroleciu i jako przygotowanie do następnego czterolecia, mając za myśl przewodnią opracowanie kustodialnego dyrektorium formacji przewidzianego w Konstytucjach (art. 133, §2) i w Discepolato francescano (nr 165). Z tego powodu została powołana komisja, której zadaniem jest opracowanie wspomnianego dyrektorium na podstawie aktualnych projektów formacyjnych kustodii (projekt duszpasterstwa powołaniowego, wytyczne do formacji w postulacie i postnowicjacie). W skład komisji wchodzą: fr. Carlos R. ORTÍZ ROJAS – wychowawca postulantów, fr. Alirio MOLINA MÁRQUEZ – wychowawca postnowicjuszy, fr. Ángel J. NIÑO PACHECO i fr. Juan G. MARTINEZ CANELÓN – członkowie zespołu duszpasterstwa powołaniowego.
W prezentacji zatytułowanej Wspólne budowanie dróg planowania kustosz podkreślił, że Zakon i sama kustodia ustanowiły metody i kierunki działania w zakresie formacji, gdzie pilnie potrzebna jest odnowiona świadomość profetyczno-mądrościowa, prowadząca do tego, by życie franciszkańskie stawało się świadectwem przejrzystości, objawiającej i uobecniającej Jezusa oraz promującej „nowość” w kontekście młodzieży charakteryzującej się dynamiką ciągłej przemiany. Postulował, aby zadania formacji były realizowane w logice konstruktywnej, w której młodzi są protagonistami własnych procesów formacyjnych.
Następnie członkowie poszczególnych zespołów (wiceprzewodniczący i wychowawcy) prezentowali każdego dnia projekty formacyjne, posługując się różnymi tabelami roboczymi pozwalającymi ocenić i uaktualnić dany projekt:
– fr. Ángel J. NIÑO PACHECO i fr. Juan G. MARTINEZ CANELÓN przedstawili projekt kustodialnego duszpasterstwa powołaniowego (2019-2023), opisujący kryteria, którymi należy się kierować w towarzyszeniu powołaniowym, takie jak modlitwa, otwarty dialog i asertywna komunikacja, towarzyszenie duchowe itp.
– fr. Carlos R. ORTÍZ ROJAS przybliżył projekt wytycznych formacyjnych dla aspirantów i postulantów, podkreślając, że etapy te oznaczają początek drogi, na której młody człowiek stopniowo wchodzi w proces integralnego dojrzewania, umożliwiającego mu zdobycie wartości właściwych dla charyzmatu franciszkańskiego i życia zakonnego.
– fr. Alirio MOLINA MÁRQUEZ i fr. Domicio R. MOLINA PEREZ omówili projekt dotyczący formacji postnowicjackiej, czyli etapu konsolidacji i wewnętrznego przyswojenia wartości i ideałów kultywowanych w procesie formacji, która powinna być systematyczna, dostosowana do możliwości kandydatów, uwzględniająca wymiar duchowy i misyjny, intelektualna i praktyczna, dająca doświadczenie i odzwierciedlająca charyzmat.
Spotkanie zakończyło się słowami podziękowania i zachęty ze strony kustosza, który podkreślił, że stało się ono czasem łaski, aby ocenić wykonaną posługę, a także początkiem procesu opracowywania kustodialnego dyrektorium formacji. Dodał, że dokument powinien być zatwierdzony na najbliższej kapitule kustodialnej, a następnie przez ministra generalnego wraz z jego definitorium (Konstytucje, art. 133, §2).

Fr. Juan G. MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii