W dniach 25-28 maja 2022 r. w Seraphicum w Rzymie odbyło się doroczne franciszkańskie sympozjum misyjne, zorganizowane przez Centrum Misyjne FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) pod hasłem Od misji do misji: o Kościół synodalny i misyjny.

W spotkaniu wzięło udział 18 animatorów misyjnych z różnych jurysdykcji FIMP, 8 świeckich współpracowników, 2 animatorów z Krakowa i Gdańska, 1 z Chorwacji oraz asystent generalny FIMP fr. Giovanni VOLTAN.
Podczas trzydniowego zgromadzenia przedstawiono kilka tematów związanych z pogłębieniem koncepcji „misji”, która musi przenikać każde działanie duszpasterskie w Kościele, przezwyciężając dawny model Kościoła zamkniętego w sobie, skierowanego jedynie do tych, co są daleko, bez misyjnego spojrzenia na to, co wewnątrz.
Rozważania prowadzili fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, były sekretarz generalny ds. animacji misyjnej, i dr Sandra ZEMIGNAN, kierownik sektora animacji misyjnej diecezji padewskiej. Dwa komunikaty przedstawili fr. Dariusz MAZUREK z sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM) oraz fr. Valerio FOLLI z biura ds. projektów.
Bardzo interesująca była wizyta uczestników sympozjum w Papieskiej Dykasterii „Propaganda fide”, gdzie przyjął ich nasz współbrat fr. Dinh Anh Nhue NGUYỄN, sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej, Międzynarodowego Centrum Animacji Misyjnej i dyrektor Agencji Fides. Przewodniczył on Mszy św. koncelebrowanej w bazylice św. Andrzeja „delle Fratte”, gdzie św. Maksymilian Kolbe odprawił pierwszą Mszę św. w 1918 r. Następnie oprowadził wszystkich po dykasterii i przybliżył życie i działalność sektora animacji misyjnej na świecie, jaką prowadzi Stolica Apostolska. Na zakończenie wygłosił wykład na ogólny temat misyjny.
Podczas spotkania uczestników odwiedził przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych abp Giovanni Pietro DAL TOSO, który w krótkim przemówieniu powitalnym przekazał pozdrowienia z miejsca, z którego rozpowszechniana jest „uniwersalna misja Kościoła”.
W trakcie sympozjum zaprezentowano nowy tom, wydany przez Centrum Misyjne we współpracy z SGAM, zatytułowany: Idźcie i głoście… Obecność braci mniejszych konwentualnych w świecie – rok 2022.

Fr. Paolo FIASCONARO, dyrektor Centrum Misyjnego FIMP