W sobotę 3 października 2020 r., w przeddzień uroczystości Serafickiego Ojca Świętego Franciszka, w kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Zahle, dwóch współbraci z Kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, Fra Khalil EL KHOURY i Fra Nicolas ABOU ANNY złożyli uroczystą profesję na ręce Kustosza prowincjalnego, Fra Antona BULAI.

Uroczystość odbyła się podczas celebracji eucharystycznej o godz. 18.00, której przewodniczył w języku arabskim Wikariusz kustodialny, Fra Roger KOUYOUMDJI. Obecny był również nasz współbrat biskup, Cezar ESSAYAN OFMConv oraz bracia z dwóch wspólnot w Libanie (Zahle i Sin el Fil). Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, jedynie niewielka liczba osób wypełniła kościół: rodziny i przyjaciele neoprofesów.
Uroczystość kontynuowano w niedzielę 4 października 2020 r. w tym samym kościele, poświęconym św. Franciszkowi z Asyżu. Nuncjusz apostolski Libanu, abp Joseph SPITERI, przewodniczył uroczystej Mszy św., obecni byli również nasz współbrat bp Cezar ESSAYAN, a także Kustosz prowincjalny i kilku braci z naszych dwóch libańskich wspólnot. W homilii nuncjusz przypomniał sens powszechnego braterstwa brata Franciszka, podkreślony również w ostatniej encyklice papieża Franciszka „Bracia wszyscy”. Nuncjusz zachęcił wszystkich do podejmowania w tym duchu braterstwa wszystkich wyzwań, przed którymi stawia nas życie.

Brat Nicolas ABOU ANNY