W sobotę 30 czerwca 2018 r. w Elizondo (Nawarra w Hiszpanii) obchodzono 50. rocznicę powstania seminarium serafickiego jako ośrodka formacji franciszkańskiej.

W obchodach uczestniczyli: arcybiskup Pampeluny-Tudeli Francisco PÉREZ, minister generalny fr. Marco TASCA, minister prowincjalny prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii fr. Ángel Mariano GUZMÁN LUDEÑA, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS, dwaj ostatni rektorzy seminarium – fr. Adriano ZORZI i fr. Gianmarco ARRIGONI, pracownik seminarium fr. Roberto PERETTI, kierownik liceum fr. Francesco ERVAS, a także fr. Adolfo GONZÁLEZ GÓMEZ, który – wraz z pierwszym rektorem fr. Giorgio CARRARO – był w gronie pierwszych wychowawców w prowincji hiszpańskiej.
Po naszym przyjeździe do Elizondo spotkaliśmy 180 byłych absolwentów (niektórych z żonami i dziećmi), którzy serdecznie uściskali zakonników, a wszyscy byli wyraźnie wzruszeni, gdyż nie widzieli ich od 30-40 lat.
Choć nic nie pozostało z dwóch budynków szkolnych (gimnazjum i liceum), które zostały sprzedane, a w tym samym miejscu wybudowano wille i apartamenty, to jednak pozostają żywe kamienie: młodzi ludzie, którym zakonnicy pomagali wzrastać i wychowywać się.
Wielu otwarcie wyrażało swoją wdzięczność za to, co otrzymali w latach formacji.
Było obecnych kilku świeckich profesorów z tamtych lat i personel poza dydaktyczny, w szczególności dwie ostatnie kucharki, które pracowały niemal przez 20 lat.
Radością było móc spotkać się. Arcybiskup Pampeluny wyraził swoje uznanie za pracę edukacyjną prowadzoną przez zakonników w Elizondo i za ich obecność w dolinie Baztan. Na zakończenie Mszy św. również minister generalny wypowiedział w języku hiszpańskim słowa wdzięczności dla wszystkich współbraci, którzy włączyli się w działalność edukacyjną, a młodych zachęcił, by potrafili dowartościować to, co otrzymali. Wideo z pamiątkowymi fotografiami zostało obejrzane w grupach i we wszystkich wzbudziło wspomnienia, emocje i głęboką radość. Wiele włożonego dobra pozostało w sercach tych młodych ludzi i to stanowiło największą satysfakcję dla zakonników.
Dziękujemy rodzinie z Gazólaz, dawnej siedziby jednej z naszych wspólnot, która nas gościła, oraz byłym absolwentom Francisco Javier CIORDIA i Tomás LOYARTE za organizację.
Do obecnych i do nieobecnych podążają nasze wspomnienia i zapewnienia o modlitwie.

Fr. Gianmarco ARRIGONI