Od 31 sierpnia do 4 września 2020 r. współbracia z trzech wspólnot delegatury prowincjalnej w Chile, należącej do prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), odbyli tydzień formacyjny.

Ze względu na obecną pandemię spotkanie odbywało się online, a z Włoch mogli w nim uczestniczyć również fr. Ramón ZÁS GARCÍA i fr. Enrico BROCCHI. Była to dobra okazja do zastanowienia się nad niektórymi zagadnieniami związanymi z wiarą, choć wszyscy odczuwali brak bezpośredniej obecności w atmosferze braterstwa.
Zajęcia prowadził biblista, fr. Guilherme PEREIRA ANSELMO JÚNIOR, przełożony prowincjalny Zgromadzenia Misyjnego Św. Ignacego z Antiochii w Brazylii. Główny temat rozważań to: „Ludowe odczytanie Biblii w Ameryce Łacińskiej: być narzędziem w rękach Boga. Jak Bóg nas przemienia i pobudza, by być prorokiem w naszych czasach”. Mówca, przyjmując za podstawę cechy charakterystyczne ludowego odczytania Biblii, omówił niektóre teksty proroka Eliasza, Mojżesza i św. Pawła, odwołując się do konkretnego życia braci, delegatury i Kościoła chilijskiego.
Do pogłębienia zagadnień posłużyły dwa filmy dokumentalne: „Wyspa kwiatów” (o sprawach łączących wszystkich ludzi) i „Boso na czerwonej ziemi” (o życiu bp. Pedro CASALDÁLIGA PLA i jego działalności misyjnej w Amazonii).
W ostatnim dniu odbyła się dyskusja na temat życia wspólnotowego, duszpasterstwa powołaniowego i młodzieżowego. Podzielono się też niektórymi kwestiami dotyczącymi delegatury i możliwościami utworzenia strony internetowej.
W spotkaniu formacyjnym wzięli udział również dwaj współbracia odbywający formację początkową: fr. Augusto Esteban URZÚA GONZÁLES i postulant Benjamín CASTRO, którzy na początku i na końcu spotkania przygotowali wspólne modlitwy.

Fr. Jack GINTING