W dniach od 30 kwietnia do 6 maja 2023 r. prowincja świętych pierwszych męczenników franciszkańskich w Zambii przeżywała doroczne rekolekcje. Odbyły się one w ośrodku rekolekcyjnym misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ibenga. Wzięło w nich udział 27 współbraci.

Kaznodzieją był ks. Justine CHIKOTWE z diecezji Ndola i proboszcz parafii w Chililabombwe. Nauki głosił na temat: Wezwanie do bycia drugim Chrystusem. Zachęcał w nich braci do naśladowania Jezusa Chrystusa, który oddalał się od otaczającego Go tłumu, aby poświęcić czas na przebywanie ze swoim Ojcem. Mówca dodawał także odwagi do bycia nosicielami życia Bożego. Rekolekcje pozwoliły braciom zastanowić się nad ich powołaniem do bycia „drugimi Chrystusami” i do pełnienia misji bycia świadkami miłości i jedności Chrystusa. Na koniec animator przypomniał braciom, że poprzez swoją konsekrację zakonną i kapłańską uczestniczą w misji Chrystusa jako Jego najbliżsi powiernicy i dlatego muszą całkowicie ufać Opatrzności Bożej, a nie własnym osobistym siłom.

Fr. Mathews KASONGO, sekretarz prowincji