7 kwietnia 2024 r. bracia z rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu świętowali 30. rocznicę założenia wydawnictwa franciszkańskiego. Uroczystość odbyła się w kurii rzymskokatolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.

Wydawnictwo zostało założone 11 lutego 1994 r. przez fr. Grzegorza CIOROCHA, który uznawał je za doskonałe narzędzie ewangelizacji. Otwierając spotkanie, kustosz generalny fr. Dariusz HARASIMOWICZ nawiązał do słów św. Franciszka: „«Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze». Myślę, że fr. Grzegorz był zainspirowany tymi słowami i słowami św. Maksymiliana KOLBEGO, który w trudnych czasach głosił Dobrą Nowinę za pośrednictwem prasy drukowanej”. Wspomniał, że gdy przybył do Moskwy jako młody kapłan w 1996 r., to mógł obserwować ducha kreatywności kipiącego w wydawnictwie. Był świadkiem ascetycznej postawy fr. CIOROCHA: „30-lecie wydawnictwa jest owocem pracy, którą rozpoczął fr. Grzegorz”.
W uroczystości jako goście honorowi wzięli udział: bp Nikolay DUBININ OFMConv, biskup pomocniczy archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, ks. Kiril GORBUNOW, wikariusz generalny archidiecezji, Sławomir ŁUCZAK, konsul ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.
Bp Nikolay DUBININ, który w przeszłości przez 15 lat kierował wydawnictwem, z wdzięcznością wspominał to doświadczenie i gratulował wszystkim pracownikom, przyjaciołom i czytelnikom. Opowiedział, że jako kleryk pomagał na prośbę o. Grzegorza CIOROCHA w publikacji tekstu nowenny do Niepokalanej Dziewicy Maryi i wymienił najważniejsze projekty zrealizowane w ciągu 30 lat pracy wydawniczej. Należą do nich Mszał rzymski, Encyklopedia katolicka w pięciu tomach, a także książki związane ze średniowieczem, jak Złota legenda, Historia Trzech Króli i wydany w tym roku Bestiariusz z Aberdeen.
Ks. Kiril GORBUNOW w swoim przemówieniu przyłączył się do słów wdzięczności i podziwu dla pracy wykonanej przez wydawnictwo franciszkanów i życzył, aby pojawiły się nowe książki, które rozgrzeją serca czytelników.
Igor BARANOV, dyrektor wykonawczy wydawnictwa, przedstawił fotograficzną kronikę 30-letniej działalności i podziękował jego pracownikom oraz tym, którzy uczestniczyli w różnych projektach wydawniczych.
Następnie gwardian moskiewskiego klasztoru św. Franciszka z Asyżu, fr. Piotr KARNIALIUK, wykonał na altówce arię Johanna Sebastiana Bacha, prosząc wszystkich o przyjęcie „tej muzyki jako małego wyrazu wielkiej wdzięczności za pracę wydawnictwa”.
Irina KUVSHINSKAYA, tłumaczka Bestiariusza z Aberdeen i wykładowca w katedrze języków starożytnych na wydziale historii moskiewskiego uniwersytetu państwowego, omówiła tę nową pozycję książkową: „Bestiariusz z Aberdeen, stworzony w XIII wieku, to obszerny zbiór opowieści o zwierzętach, ptakach, wężach i rybach, których wizerunki stały się podstawą teologicznych interpretacji i instrukcji”.
Obchody jubileuszowe zakończyły się wspólnym posiłkiem.

Ad multos annos!

Maria TARIVERDIEVA