Druga tura międzyprowincjalnych rekolekcji, zorganizowanych przez prowincję świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja) oraz prowincję świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia), odbyła się w dniach 13-18 lutego 2023 r.

Rekolekcje miały miejsce w domu formacyjnym im. Jana XXIII w Larino (Molise), mieście bogatym w historię i tradycje franciszkańskie. Warto wspomnieć, że urodził się tu m.in. fr. Giovanni Battista BERARDICELLI, minister generalny Zakonu w okresie reformy katolickiej.
W rekolekcjach wzięło udział 18 współbraci z obu jurysdykcji. Rekolekcjonista, o. Stefano TITTA SJ, zaproponował serię interesujących medytacji, które były inspirowane głównie biblijną historią Naamana Syryjczyka, opowiedzianą w Drugiej Księdze Królewskiej (rozdział 5). Poszczególne dni, oprócz wspomnianych medytacji, były naznaczone wskazaniami o charakterze duchowym, modlitwą wspólnotową i innymi spotkaniami przebiegającymi w atmosferze ukojenia i skupienia.
Od wielu lat obydwie jurysdykcje, na długo przed rozpoczęciem procesu, który doprowadzi do ich połączenia w 2024 r., organizowały wspólne rekolekcje, co niewątpliwie przyczyniło się do budowania głębszej komunii ludzkiej i duchowej między współbraćmi. Dziś stanowi to fundamentalną przesłankę dla tej jedności – także w wymiarze instytucjonalnym – której pełne urzeczywistnienie nastąpi już wkrótce.

Fr. Massimo Antonio RUGGIERO