W dniach 15-24 listopada 2018 roku wikariusz generalny fr. Jerzy NOREL oraz asystent generalny FALC fr. Carlos TROVARELLI odwiedzili misję w Amazonii należącą do Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Brazylii. Towarzyszył im minister prowincjalny fr. Marcelo VERONEZ.

Misja działa w trzech ośrodkach różniących się między sobą w znacznym stopniu: Manaus (wielka stolica Amazonii, z prawie dwoma milionami mieszkańców, oddalona od Brazylii ok. trzy godziny lotu samolotem); Tefé (60 tysięcy mieszkańców, ok. 550 km od Manaus) i Juruá (10 tysięcy mieszkańców, 150 km w linii prostej i 400 km drogą wodną od Tefé).
W Manaus panują realia typowe dla misji w wielkim mieście; w Tefé misja ma charakter zarówno miejsko-centralny, miejsko-marginalny i prawie wiejski; misja w Juruá natomiast prowadzi animację duszpasterską (parafia) w miasteczku oraz we wspólnotach rozsianych wzdłuż brzegów rzeki Juruá i obejmuje ogromne terytorium. Wspólnota w Juruá posiada ponadto 9-osobową łódź wyposażoną w silnik o dużej mocy, który jest bardzo ważnym środkiem transportu podczas prowadzenia ewangelizacji w wioskach położonych wzdłuż rzeki.
Charakter obecności naszego zakonu w Amazonii jest misyjny pod wieloma względami: zarówno z powodu ogromnych odległości i trudności w przemieszczaniu się, jak i skomplikowanych realiów społecznych i kulturalnych, i wreszcie ze względu na kruche struktury kościelne. Społeczność składa się z ludów „napływowych” (pochodzących z innych stanów brazylijskich), Metysów i miejscowych (ludy pierwotne lub tubylcze).
Poza tradycyjnym duszpasterstwem parafialnym oraz podróżami duszpasterskimi, są także inicjatywy nowe, jak np. „Projecto tocar” w Juruá (kształcenie muzyczne, nauka gry na instrumentach dla młodzieży), czy też uczestnictwo w duszpasterstwie socjalnym w Tefé.

W kościele parafialnym w Juruá spoczywają doczesne szczątki fr. Augustyna (Stefana) JANUSZEWICZA OFMConv († 2011), biskupa Luziânia i założyciela misji w Amazonii. Jego grób jest obecnie dla wspólnoty kościelnej „miejscem symbolicznym”, prawdziwym punktem odniesienia i czci.
W Tefé goście spotkali się z obecnie urzędującym biskupem Fernando Barbosa dos SANTOS, z którym omówili wiele spraw dotyczących misji oraz oczekiwań w związku ze zbliżającym się nadzwyczajnym synodem Pan-amazońskim, który odbędzie się w Rzymie w październiku 2019 roku.
Nasza działalność misyjna w Amazonii jest darem Bożym dla zakonu, a sposób szczególny dla Brazylii.

Friar Carlos TROVARELLI, Assistant General for the FALC
(Federación América Latina Conventuales)