Dla św. Franciszka z Asyżu życie w zjednoczeniu z Bogiem było fundamentem i racją bytu wspólnoty braterskiej. Nieustannie prosił swoich braci, aby starali się „posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem, modlić się zawsze do Niego czystym sercem” (por. 2 Reg X, 8-9).

W odpowiedzi na to napomnienie naszego serafickiego ojca zakonnicy z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej zgromadzili się w dniach od 16 do 20 stycznia 2023 r. w domu rekolekcyjnym Najświętszego Serca Jezusowego w Ayagualo (Salwador) na dorocznych rekolekcjach.
Rekolekcje prowadził nasz współbrat bp Gabriel Enrique MONTERO UMAÑA, emerytowany biskup diecezji San Isidro de El General w Kostaryce. Rozważania toczyły się wokół następującego tematu: Projekt życia franciszkańskiego w świetle projektu królestwa Bożego. Rekolekcjonista zachęcił braci do zastanowienia się przede wszystkim nad zasadniczymi i ukierunkowującymi elementami tego, co nazywamy „projektem królestwa Bożego”. Wezwał do pogłębienia konkretnych treści tego projektu w świetle ewangelicznych błogosławieństw. Na koniec zaproponował kilka spostrzeżeń na temat sposobu, w jaki Franciszek z Asyżu wcielał w swoim życiu projekt królestwa Bożego.
Dziękujemy Bogu za ten czas łaski spędzony razem. Był to czas i miejsce sprzyjające spotkaniu z Bogiem, z braćmi i ze stworzeniem. Teraz pozostaje nam przełożyć to, nad czym medytowaliśmy, na życie codzienne, aby nasze wspólnoty i nasze zobowiązania były coraz wyraźniejszym odbiciem królestwa Bożego.

Niech Pan obdarzy nas swoim pokojem!

Fr. Andrés QUESADA SOTO