Prowincja “Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju i delegatura prowincjalna w Paragwaju (Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce, z siedzibą w Krakowie) celebrowały wspólnie kapitułę prowincjalną duchową.

Spotkanie odbyło się w Villa Marista w mieście Luján (Buenos Aires) w Argentynie, w dniach 15-19 października 2018 r.
W kontekście aktualnych dwustronnych uzgodnień miedzy obu jurysdykcjami, minister prowincjalny prowinjci „Rioplatense” fr. Aldo Andrés CÚCCARO zwołał obecną kapitułę w porozumieniu z prowincjałem prowincji krakowskiej fr. Marianem GOŁĄB, który tez osobiście w niej uczestniczył.
Celem inicjatyw było umocnienie braterskich więzi między zakonnikami z Argentyny i Urugwaju i tymi z Paragwaju. W kapitule uczestniczyli niemalże wszyscy bracia z Argentyny i wszyscy z Paragwaju na czele z delegatem fr. Jackiem ORŁEM.
Zarząd generalny zakonu reprezentował asystent generalny FIMP (Federacja prowincjałów obszaru Morza Śródziemnego) fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS. Gość z Rzymu przeprowadził przed kapitułą wizytację generalną w prowincji.
Animacji duchowej podjął się dominikanin Egdardo QUINTEROS, którego poproszono o refleksję na temat „wspólnoty braterskiej minoryckiej”.
Kapituła była czasem szczególnej łaski, przede wszystkim ze względu na bogactwo braterskie.
Uczestnicy znaleźli okazję, by udać się do pobliskiego maryjnego sanktuarium narodowego w Luján, by tam sprawować wspólnie Eucharystię.
Poza refleksją duchową kapituła pozwoliła na lepsze wzajemne poznanie się zakonników, którzy żyją, pracują i dają świadectwo Ewangelii w południowej części Ameryki Łacińskiej.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC