Od końca maja do końca czerwca 2018 r. w prowincji św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju odbyła się wizytacja kanoniczna generalna, którą przeprowadził fr. Joaquín AGESTA CUEVAS, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) i delegat ministra generalnego wyznaczony do tego celu.

Prowincja świętowała swoje 70-lecie jako misja włoskiej prowincji św. Antoniego z Padwy (dawniej prowincja padewska), będąc najpierw kustodią, a od lat 90. prowincją.
Liczy 40 zakonników, w większości Urugwajczyków i Argentyńczyków, inni pochodzą z Włoch i należą do grona najstarszych. Jest 8 wspólnot: 2 w Urugwaju i 6 w Argentynie. Zakonnicy prowadzą 7 ośrodków szkolnych na różnych poziomach. Obok szkół znajduje się kilka parafii, które są zespolone z wieloma kaplicami, aby skierować uwagę duszpasterską na najbardziej ubogie obszary wiejskie i na peryferia wielkich miast, jak Buenos Aires. Kaplice mieszczą się w miejscach prawdziwej biedy i przestępczości, gdzie nasi bracia posługują z odwagą i poświęceniem, ciesząc się szacunkiem od wszystkich.
Wspólnota prowincjalna jest napełniona radością ze względu na bliską beatyfikację fr. Carlos De Dios MURIAS, zamordowanego podczas represji wojskowych w latach 70. razem z bp. Enrique ANGELELLI i dwoma innymi współtowarzyszami. Papież Franciszek podpisał już dekret beatyfikacyjny.
Ze względu na zmniejszenie liczbowe i brak powołań, prowincja przechodzi przez etap przemyśleń na temat koniecznej odnowy, podobnie jak wiele innych naszych prowincji na Zachodzie Europy i gdzie indziej.
Należy uznać wartość świadectwa i wysiłku misyjnego wielu zakonników z dawnej prowincji padewskiej, którzy oddali życie, aby mógł powstać, umocnić się i rozwinąć zakon na tej ziemi, bogatej w wiele ludzkich, społecznych i duchowych możliwości.

Fr. Joaquín AGESTA CUEVAS, asystent generalny FIMP, wizytator