W dniach 9-13 października 2023 r. prowincja „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju przeprowadziła pierwszą część 10. kapituły zwyczajnej. Obrady miały miejsce w domu rekolekcyjnym Jezusa Dobrego Pasterza we Florida w Urugwaju.

W pierwszej części kapituły, której przewodniczył asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, przedstawiono i przeanalizowano sprawozdania w celu uzyskania syntezy głównych tematów przydatnych do opracowania czteroletniego planu prowincjalnego. Trzeciej sesji przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. W skład wybranego definitorium prowincjalnego weszli: fr. Javier A. FONTANA – minister prowincjalny (druga kadencja), fr. Mario D. CORREA – wikariusz prowincji (druga kadencja), fr. Martín P. BITZER – sekretarz prowincji (druga kadencja), fr. Álvaro GARCÍA VITALE D’AMICO (druga kadencja), fr. Horacio M. Raúl ZABALA (pierwsza kadencja), fr. Miguel Ángel LÓPEZ (pierwsza kadencja).
Dziękujemy Bogu za braterskie spotkanie i za obecność współbraci, którzy towarzyszyli pracom kapitulnym: fr. Jorge DOBLES ULLOA – wizytator generalny i kustosz prowincjalny kustodii Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej, fr. André Luiz Ferreira MACHADO – definitor i mistrz nowicjatu prowincji św. Franciszka w Brazylii, fr. Fabrizio RESTANTE – delegat prowincjalny w Chile.
24 braci z prowincji Rioplatense obecnych na kapitule jednoczy się z całym Zakonem, dziękując Duchowi Świętemu za to, że oświecał i prowadził umysły, serca i wolę w rozeznawaniu woli Bożej na drodze upowszechniania charyzmatu franciszkańskiego w Argentynie i Urugwaju.

Fr. Lindor Alcides TOFFUL, sekretarz kapituły