W dniach 9-12 marca 2021 r. współbracia z CFF (Conventual Franciscan Federation) spotkali się na platformie zoom, aby porozmawiać o potrzebach federacji.

Uczestnicy spotkania zaproponowali kilka drobnych zmian w Statutach prowincjalnych, które zostaną teraz przekazane do definitorium generalnego w celu zatwierdzenia. Przeanalizowali i zasugerowali alternatywne teksty do projektu Dyrektorium kapituł prowincjalnych i kustodialnych. Następnie omówili sytuację w różnych domach formacyjnych w federacji: postulatu w Chicago, nowicjatu w Arroyo Grande, postnowicjatu w San Antonio, postnowicjatu w Waszyngtonie, postulatu i postnowicjatu w Oksfordzie.
Delegaci różnych grup studyjnych przedstawili swoje sprawozdania, które obejmowały Rycerstwo Niepokalanej, Franciszkański Zakon Świeckich, promocję powołaniową, formację początkową, formację ustawiczną, sprawiedliwość i pokój itp. Fr. Michael LASKY przybliżył wiele szczegółów dotyczących dużego zainteresowania nową stroną internetową federacji (franciscanvoice.org). Z kolei fr. Nicholas ROMEO omówił propozycję wspólnej promocji powołaniowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
W ostatnim punkcie znalazła się dyskusja nad opracowaniem o przyszłości prowincji zakonnych w Stanach Zjednoczonych i różnych możliwości odpowiedzi na spadek liczby braci, a także powołań. Studium zostanie wkrótce przedstawione definitoriom czterech prowincji.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF