1 marca 2023 r. w sali pokoju Świętego Konwentu w Asyżu zebrało się zgromadzenie Rycerstwa Niepokalanej, aby na zakończenie czteroletniej kadencji wybrać nowy zarząd.

Łączna liczba rycerzy wpisanych do rejestru asyskiego wynosi 160. W zgromadzeniu uczestniczyło 34 członków wraz z ich asystentem duchowym fr. Tadeuszem ŚWIĄTKOWSKIM.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 21 słowami powitania skierowanymi przez kustosza generalnego fr. Marco MORONI. Obradom przewodniczyła prezes regionalna Simona ORTI oraz asystent duchowy dla regionu Umbrii fr. Carmine VITALE, oboje pochodzący z Foligno. Liczba głosujących wynosiła 37 osób.
Po przedłożeniu przez ustępującego prezesa Guido GAUDENZI sprawozdania z działalności w ostatnich czterech latach przystąpiono do głosowań, które dały następujące wyniki: prezes – Guido GAUDENZI (druga czteroletnia kadencja), wiceprezes – Susanna LIGIOS (druga czteroletnia kadencja); członkowie zarządu: Antonella FRATELLINI (pierwsza czteroletnia kadencja), Doriana TRAVISANI (pierwsza czteroletnia kadencja), Enzo ILARIO (druga czteroletnia kadencja), Gianfranco ORTICA (pierwsza czteroletnia kadencja).
Na zakończenie wyborów głos zabrał fr. Carmine VITALE, zachęcając i zapraszając rycerzy do odważnej misji dawania świadectwa Ewangelii w duchu całkowitego poświęcenia się Matce Bożej.
Zgromadzenie zakończyło się modlitwą o godz. 23.

Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKI, asystent duchowy