W dniach 22-26 lutego 2021 r. odbyła się pierwsza część kapituły kustodialnej zwyczajnej kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż). Obradom, które miały miejsce w Świętym Konwencie, przewodniczył minister generalny fr. Carlos TROVARELLI. Obecny był asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN.

Kapituła rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 9.30 rozważaniem, które poprowadził sekretarz generalny fr. Tomasz SZYMCZAK, a w którym nawiązał do podsumowania zgromadzenia przedkapitulnego kustodii. Po południu ojcowie kapitulni podjęli prace w auli.
W dniach 23-24 lutego zostały odczytane sprawozdania dotyczące życia i działalności kustodii w ciągu ostatnich czterech lat: wizytatora generalnego fr. Giovanni VOLTAN, wikariusza kustodii fr. Domenico PAOLETTI, ekonoma generalnego fr. Nicola ROSA, ekonoma kustodii fr. Mauro SILVA. Sprawozdanie o misji w Chinach odczytał kustosz fr. Marco MORONI w imieniu fr. Paolo Xing Qun LIU. Przedstawiono też relacje przewodniczących komisji: ekonomicznej i budowlanej – fr. Francesco LENTI, kultury i komunikacji – fr. Janez ŠAMPERL, formacji – fr. Jorge R. FERNÁNDEZ, duszpasterstwa sanktuaryjnego i ewangelizacji – fr. Alfredo AVALLONE.
Po południu 24 lutego i rano 25 lutego bracia kapitulni pracowali w trzech grupach roboczych nad podsumowaniem minionego czterolecia i nad wytycznymi do czteroletniego planu kustodii (2021-2025).
Po południu 25 lutego rozpoczęła się czwarta sesja kapituły, podczas której dokonano wyboru definitorium kustodialnego: fr. Marco MORONI, kustosz generalny wybrany 12 listopada 2020 r. przez ministra generalnego ze swoim definitorium, prowincja włoska św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) (pierwsza kadencja); fr. Teofil PETRIŞOR, definitor i wikariusz kustodii, prowincja św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii (pierwsza kadencja); fr. Mario CISOTTO, definitor i sekretarz kustodii, prowincja włoska św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne) (pierwsza kadencja); fr. Domenico PAOLETTI, definitor i przewodniczący kustodialnej komisji ds. kultury i komunikacji, prowincja świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja) (druga kadencja); fr. Wiesław PYZIO, definitor i przewodniczący kustodialnej komisji ekonomicznej i budowlanej, prowincja Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) (pierwsza kadencja); fr. Jorge Rolando FERNÁNDEZ, definitor i przewodniczący kustodialnej komisji ds. duszpasterstwa sanktuaryjnego i ewangelizacji, prowincja „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju (druga kadencja); fr. Stephen Ochieno OCHWADA, definitor i przewodniczący komisji ds. formacji początkowej i ustawicznej, prowincja św. Franciszka z Asyżu w Kenii (pierwsza kadencja).
Ekonomem kustodii został wybrany fr. Mauro SILVA z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), a poborcą kustodii fr. Wiesław PYZIO z prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa).
W piątek 26 lutego zatwierdzono podsumowanie prac w grupach, co będzie stanowić podstawę do Instrumentum laboris i do planu czteroletniego na drugiej części kapituły. Następnie, za zgodą ministra generalnego, bracia kapitulni rozpoczęli piątą sesję, podczas której odczytano i zatwierdzono nową wersję Statutów kustodialnych. Po uprzednim zatwierdzeniu przez definitorium generalne będą one obowiązywały ad experimentum przez najbliższe cztery lata.
Niejako zwieńczeniem kapituły w sobotę 27 lutego było spotkanie z ministrem generalnym i celebracja eucharystyczna w bazylice dolnej, której przewodniczył kard. Mauro GAMBETTI i w której uczestniczyli wszyscy bracia z kustodii.
Druga część kapituły kustodialnej rozpocznie się w poniedziałek 17 maja 2021 r.

Fr. Felice AUTIERI, sekretarz kapituły