W drugiej części kapituły kustodialnej (24-26 maja 2021 r.), podobnie jak w pierwszej, uczestniczyli wszyscy bracia z kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech (Asyż). Pierwsze pół dnia poświęcono wyłącznie na modlitwę. Konferencję wprowadzającą wygłosił znawca franciszkanizmu fr. Pietro MARANESI OFMCap na temat: Z pomocą brata Franciszka rozeznawać, jak najlepiej podobać się Bogu. Później miała miejsce adoracja eucharystyczna i modlitwa osobista.

Następnie trzy wspólnoty kustodii (Święty Konwent, Rivotorto i Franciscanum) spożyły wspólny posiłek, a o godz. 15.30 ojcowie kapitulni i asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN spotkali się, aby wznowić piątą sesję kapituły, rozpoczętą – za pozwoleniem ministra generalnego – już podczas pierwszej części obrad.
Jak Jemu najlepiej się podoba: wspólnota braterska, która słucha – to tytuł Instrumentum laboris, dokumentu, nad którym każda wspólnota kustodii pracowała już wcześniej i omawiała go na kapitule klasztornej, co pozwoliło uczestnikom kapituły, po przeprowadzeniu dyskusji w małych grupach, szybko przystąpić do przygotowania planu kustodialnego na najbliższe czterolecie.
Czteroletni plan kustodialny, wypracowany i przegłosowany na kapitule, nosi ten sam tytuł. Wyrażenie: „jak Jemu najlepiej się podoba”, nawiązuje do słów św. Bonawentury odnoszących się do św. Franciszka, gdy ten starał się rozeznać wolę Bożą, zaś podtytuł: „wspólnota braterska, która słucha”, wydaje się najlepiej podsumowywać drogę, także formacyjną, którą kustodia zamierza skonsolidować i przebyć. Uznając jednocześnie za dar i zadanie drogę już pokonaną na wielu płaszczyznach w ciągu minionych czterech lat, pragnie się teraz umocnić wspólnotę kustodialną jako podmiot, który wsłuchuje się w głos ludu, Kościoła i Zakonu, przyjmuje przybywających do bazyliki św. Franciszka z Asyżu ze wszystkich stron i reprezentujących różne wyznania.
Cztery wiodące priorytety będą inspirować działania kustodialne i wspierać rozeznanie: praktykowanie minoritas, gościnność, bliskość i misja.
Oczywiście, w planie czteroletnim znajdują się również uchwały. Dotyczą one różnych dziedzin działalności kustodii, jak obchody kolejnych rocznic franciszkańskich, troska o wspólny dom, środki komunikacji (ad intra i ad extra), międzyzakonna wspólnota braterska przy Chiesa Nuova w Asyżu, biblioteka Świętego Konwentu itp.
Na szóstej sesji, na wniosek kustosza fr. Marco MORONI, kapituła wybrała gwardianem klasztoru św. Franciszka w Rivotorto fr. Antonio PARISI, a także wyraziła zgodę, aby w ciągu najbliższych dwóch miesięcy kustosz i jego definitorium mianowali gwardiana klasztoru Franciscanum w Asyżu.
Kapituła zakończyła się nieszporami w bazylice, podczas których wspomniano zmarłych w ostatnich czterech latach współbraci: fr. Vincenzo COLI i fr. Leandro BENVEGNÙ.
Wraz z liczną rodziną franciszkańską zebraną w Asyżu i w obecności wszystkich braci z kustodii miała miejsce uroczysta celebracja liturgiczna poświęcenia bazyliki św. Franciszka (24 maja), która symbolicznie zakończyła kapitułę kustodialną.

Fr. Mario CISOTTO