26 kwietnia 2023 r. odbył się trzeci w tym roku dzień skupienia dla członków kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech.

Dzień skupienia, który miał miejsce w Świętym Konwencie w Asyżu, rozpoczął się konferencją wygłoszoną przez fr. Giulio CESAREO. Mówca skupił się na fragmencie Ewangelii św. Marka (10, 35-45), w którym synowie Zebedeusza proszą Jezusa, aby zasiedli w Jego królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Jego stronie.
Pytania towarzyszące rozważaniom fragmentu Ewangelii i dniu skupienia brzmiały: Dlaczego trudno jest iść za Jezusem i trwać w Nim? Jaką mentalność podpowiada Jezus? Otóż mentalność proponowana przez Jezusa, konieczna do pójścia za Nim i trwania w Nim, to mentalność służby i daru z siebie.
Z powyższych pytań zrodziła się końcowa wymiana myśli i idei według metody synodalnej, czyli z podziałem na małe grupy.

Fr. Francesco SCIALPI