W czwartek 12 listopada 2020 r., o godz. 18, na krużgankach Sykstusa IV Świętego Konwentu w Asyżu, fr. Marco MORONI oficjalnie rozpoczął posługę kustosza generalnego Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech.

Wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności złożył w formie prywatnej w obecności tylko wspólnoty klasztornej. Na początku współbracia odśpiewali hymn „Veni Creator”, a następnie odczytano fragment Ewangelii św. Jana: „Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował…” (zob. J 13, 1-15). Wikariusz kustodii fr. Domenico PAOLETTI odczytał dekret nominacyjny, podpisany przez ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI. Z kolei fr. Marco MORONI odmówił formułę przyrzeczenia: „Przyjmując urząd kustosza generalnego przyrzekam zachować zawsze łączność z Kościołem katolickim, tak przez moje słowa, jak i przez sposób działania… Ponadto przyrzekam, że w czasie pełnienia urzędu będę się starał, na ile tylko będę mógł, nie szczędząc troski, trudu i gorliwości, aby Reguła i Konstytucje były przestrzegane…”
Fr. Marco MORONI urodził się 26 listopada 1965 r. w Cassano Magnago i należy do prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne). Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej w różnych placówkach oświatowych w Varese. We wrześniu 1991 r. rozpoczął formację zakonną w postulacie w Treviso, a następnie w nowicjacie w Padwie, gdzie 8 września 1994 r. złożył śluby czasowe, zaś 4 października 1997 r. śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 września 1999 r. z rąk abp. Antonio Vitale BOMMARCO OFMConv. Stopień bakalaureatu z teologii uzyskał w Instytucie Teologicznym Św. Antoniego Doktora w Padwie. Specjalizował się w teologii życia konsekrowanego w Instytucie Claretianum w Rzymie oraz w antropologii teologicznej na Papieskim Uniwersytecie Teresianum w Rzymie. Był wykładowcą antropologii teologicznej i eschatologii w Padwie, gwardianem klasztorów w Treviso i Bolonii, definitorem prowincji (2009-2013). Pełnił funkcję definitora i sekretarza kustodii w Świętym Konwencie w Asyżu (2015-2017).

Za: sanfrancescopatronoditalia.it
Fot. Mauro BERTI