W dniach od 26 lipca do 23 sierpnia 2020 r., we „Franciscanum” w Asyżu, dwunastu braci z FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) odbyło drugi nowicjat przed ślubami wieczystymi.

Wśród uczestników było czterech braci z prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe): fr. Flavio AGOSTINI, fr. Flavio César LAURA CHARCA, fr. Bernardo Maria VANNINI i fr. Salvatore M. SECHI; jeden z prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja): fr. Paride AMMIRATI; jeden z prowincji św. Pawła Apostoła na Malcie: fr. Robert CALLEJA; dwóch z prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia): fr. Giuseppe Paolo Maria VANTAGGIATO i fr. Andrea Antonio D’ALESSANDRO; jeden z kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej: fr. Nicolas ABOU ANNY; dwóch z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy w Ghanie: fr. Jonathan MUTUO i fr. Sylvester Eugene KOOMSON; jeden ze zgromadzenia braci franciszkanów z Atonement: fr. Paolo NICOSIA.
Drugi nowicjat prowadził fr. Bernardino HOSPITAL POSADA z prowincji Naszej Pani z Montserrat w Hiszpanii oraz fr. Giuseppe Franco TONDO z Apulii.
W tym roku obawa przed zarażeniem koronawirusem, choć ograniczyła pielgrzymki do niektórych miejsc franciszkańskich, nie przeszkodziła uczestnikom w świadomym rozeznawaniu dzieła Boga Ojca, który ich powołał, aby szli przez świat i głosili – w stylu św. Franciszka z Asyżu – nadejście królestwa Bożego.
Niezwykle istotny był wkład zakonników i świeckich w przebieg drugiego nowicjatu. Serdecznie dziękujemy s. Robercie VINERBA, s. Elenie GOZZI, klaryskom z Montone, Donatelli FORLANI, fr. Giancarlo CORSINI, fr. Giovanniemu VOLTAN, komisji generalnej ds. formacji początkowej i ustawicznej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Simonie SEGOLONI, a zwłaszcza fr. Antonello M. FANELLI za braterskie zainteresowanie, fr. Gianni CAPPELLETTO za nader cenne wyjaśnienia biblijne oraz fr. Francesco SCIALPI za przybliżenie od strony liturgicznej obrzędu profesji wieczystej. Szczególne podziękowania kierujemy do s. Giulii LUCCI ze zgromadzenia sióstr misjonarek franciszkanek z Asyżu za jej wsparcie, jak też do wszystkich sióstr z klasztoru Świętej Trójcy w Asyżu.

Fr. Bernardino HOSPITAL POSADA
Fr. Giuseppe Franco TONDO