„Dziękuję wszystkim, czuję się jak w domu” – w ten sposób Alex KRONEMER, reżyser filmu fabularno-dokumentalnego o spotkaniu św. Franciszka z sułtanem, zwrócił się do zakonników i widzów przybyłych do świętego konwentu asyskiego w piątek 11 maja 2018 r.

W trakcie ożywionego oczekiwania na niemiecką kanclerz Angelę MERKEL (następnego dnia w obecności prezydenta Kolumbii i laureata pokojowej nagrody Nobla Juan Manuel SANTOS miała otrzymać „Lampę pokoju” za swoje dzieło pojednania między narodami) było to dość szczególne wydarzenie, gdyż wydawało się, że film „The Sultan and the Saint” może zostać zignorowany lub wręcz zbagatelizowany, a jednak rezultat okazał się zupełnie inny.
Po powitaniu i wprowadzeniu dokonanym przez fr. Domenico PAOLETTI, wikariusza wspólnoty klasztornej i organizatora projekcji, i po obejrzeniu filmu, głos zabrał reżyser, który opowiedział o intuicji, jaką miał przed 40 laty w Asyżu, patrząc na fresk ukazujący spotkanie św. Franciszka z sułtanem. Ze względu na niedawne wydarzenia oparte na przemocy scena ta ponownie odżyła z naglącą potrzebą opowiedzenia się przeciw narracji strachu i wyizolowania; spotkanie jest naprawdę możliwe, już miało miejsce, a nam pozostaje tylko zebrać jego dziedzictwo i w sposób twórczy wciąż je promować.
Wchodząc w wymianę myśli z fr. Silvestro BEJAN z międzynarodowego centrum franciszkańskiego ds. dialogu (CEFID), reżyser przywołał swoje osobiste doświadczenie spotkania i współdzielenia podczas realizowania tematu filmu. Na bazie spotkania sułtan Al-Kamil i św. Franciszek byli w stanie dostrzec i uchwycić dobro w drugim, zmienić mentalność. „W wyniku tego nauczyłem się – powiedział KRONEMER – że «najłatwiejszym» rozwiązaniem, aby zmierzyć się z drugim, jest nienawiść i przemoc. I odwrotnie, «trudniej i wolniej» jest odpowiedzieć miłością, ale prawdą jest, że to znacznie bardziej ubogaca. Tak nauczał Jezus, gdy mówił, by nadstawić drugi policzek”. W ten sposób reżyser (muzułmanin) „odtworzył” zakonnikom i publiczności jedną z wymowniejszych kart Ewangelii, prosząc wszystkich o aprobatę dla świadectwa i zaangażowania franciszkanów na świecie w budowaniu mostów ułatwiających spotkanie i osiągnięcie pokoju.
Wieczór zakończył się podarowaniem reżyserowi i gościom „Franciscan Action Network” (Patrick CAROLAN i s. Marie LUCEY) „Lampy pokoju” na znak uznania za ich zaangażowanie na rzecz pokoju, co zalicza ich do grona tych, którzy podążają i szerzą „ducha Asyżu”.

Fr. Emmanuele RIMOLI